Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
501441 Báč 255 211 1,37 peter_vojtek
82.75%
501450 Baka 511 400 1,11 peter_vojtek
78.28%
501468 Baloň 376 306 0,98 peter_vojtek
81.38%
555517 Bellova Ves 197 162 1,12 peter_vojtek
82.23%
501484 Blahová 257 236 1,31 peter_vojtek
91.83%
501492 Blatná na Ostrove 395 318 1,16 peter_vojtek
80.51%
503461 Bodíky 373 263 0,95 peter_vojtek
70.51%
501506 Boheľov 214 183 0,92 peter_vojtek
85.51%
501514 Čakany 293 216 0,96 peter_vojtek
73.72%
580554 Čenkovce 408 366 1,60 peter_vojtek
89.71%
501531 Čiližská Radvaň 528 463 1,16 peter_vojtek
87.69%
501549 Dobrohošť 366 283 1,11 peter_vojtek
77.32%
501557 Dolný Bar 318 265 1,15 peter_vojtek
83.33%
501611 Dolný Štál 929 795 1,45 peter_vojtek
85.58%
501433 Dunajská Streda 5 690 2 894 1,34
50.86%
555541 Dunajský Klátov 251 201 1,12 peter_vojtek
80.08%
501573 Gabčíkovo 2 200 0 1,38
0%
501581 Holice 910 769 1,22 peter_vojtek, synalik
84.51%
501590 Horná Potôň 898 663 1,11 peter_vojtek
73.83%
555568 Horné Mýto 384 311 1,03 peter_vojtek
80.99%
501603 Horný Bar 518 358 0,77 peter_vojtek
69.11%
501620 Hubice 220 173 1,01 peter_vojtek
78.64%
501638 Hviezdoslavov 518 0 1,12 synalik
0%
501654 Jahodná 827 665 1,20 peter_vojtek
80.41%
501662 Janíky 385 341 1,38 peter_vojtek, synalik
88.57%
501671 Jurová 224 170 1,00 peter_vojtek
75.89%
501689 Kľúčovec 245 199 1,11 peter_vojtek
81.22%
501697 Kostolné Kračany 648 542 1,25 peter_vojtek
83.64%
501701 Kráľovičove Kračany 518 434 1,19 peter_vojtek
83.78%
501719 Kútniky 675 498 1,08 peter_vojtek
73.78%
501727 Kvetoslavov 550 426 1,17 peter_vojtek
77.45%
580597 Kyselica 133 118 1,22 peter_vojtek
88.72%
501735 Lehnice 949 783 1,09 peter_vojtek
82.51%
501743 Lúč na Ostrove 343 297 1,25 peter_vojtek
86.59%
555606 Macov 201 173 1,18 peter_vojtek
86.07%
555649 Mad 269 239 1,30 peter_vojtek
88.85%
555665 Malé Dvorníky 447 393 1,25 peter_vojtek
87.92%
501760 Medveďov 297 229 0,94 peter_vojtek
77.1%
501778 Mierovo 195 169 1,21 peter_vojtek
86.67%
501786 Michal na Ostrove 334 51 1,21 aceman444
15.27%
501930 Ňárad 350 280 1,15 peter_vojtek
80%
501808 Nový Život 905 753 1,51 peter_vojtek
83.2%
501816 Ohrady 557 461 1,06 peter_vojtek
82.76%
501824 Okoč 1 569 1 368 1,38 peter_vojtek
87.19%
501832 Oľdza 213 191 1,30 peter_vojtek
89.67%
501859 Orechová Potôň 765 642 1,26 peter_vojtek
83.92%
501867 Padáň 546 481 1,05 peter_vojtek
88.1%
501883 Pataš 340 8 0,04 peter_vojtek
2.35%
582522 Potônske Lúky 171 141 1,32 peter_vojtek
82.46%
555720 Povoda 421 368 1,20 peter_vojtek
87.41%
501891 Rohovce 501 330 0,94 peter_vojtek
65.87%
501875 Sap 319 215 0,75 peter_vojtek
67.4%
501905 Šamorín 2 924 6 1,33
0.21%
501913 Štvrtok na Ostrove 727 613 1,08 peter_vojtek
84.32%
501921 Topoľníky 1 209 357 1,09 peter_vojtek
29.53%
555576 Trhová Hradská 893 493 0,91 peter_vojtek
55.21%
501956 Trnávka 230 198 1,16 peter_vojtek
86.09%
501964 Trstená na Ostrove 251 233 1,25 peter_vojtek
92.83%
501972 Veľká Paka 393 344 1,12 peter_vojtek
87.53%
501981 Veľké Blahovo 513 423 1,09 peter_vojtek
82.46%
555673 Veľké Dvorníky 436 327 1,04 peter_vojtek
75%
501522 Veľký Meder 3 340 3 390 1,27
101.5%
555746 Vieska 184 161 1,13 peter_vojtek
87.5%
501999 Vojka nad Dunajom 360 315 1,25 peter_vojtek
87.5%
502006 Vrakúň 1 133 745 0,83 peter_vojtek
65.75%
502014 Vydrany 630 530 1,10 peter_vojtek
84.13%
502022 Zlaté Klasy 689 621 1,37 peter_vojtek
90.13%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť