Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
501441 Báč import súpisných dokončený 255 207 1,37 peter_vojtek
81.18%
501450 Baka import súpisných dokončený 511 396 1,11 peter_vojtek
77.5%
501468 Baloň import súpisných dokončený 376 305 0,98 peter_vojtek
81.12%
555517 Bellova Ves import súpisných dokončený 197 155 1,12 peter_vojtek
78.68%
501484 Blahová import súpisných dokončený 257 217 1,31 peter_vojtek
84.44%
501492 Blatná na Ostrove import súpisných dokončený 395 313 1,16 peter_vojtek
79.24%
503461 Bodíky import súpisných dokončený 373 109 0,52 peter_vojtek
29.22%
501506 Boheľov import súpisných dokončený 214 183 0,92 peter_vojtek
85.51%
501514 Čakany import súpisných dokončený 293 212 0,96 peter_vojtek
72.35%
580554 Čenkovce import súpisných dokončený 408 363 1,60 peter_vojtek
88.97%
501531 Čiližská Radvaň import súpisných dokončený 528 442 1,16 peter_vojtek
83.71%
501549 Dobrohošť import súpisných dokončený 366 282 1,11 peter_vojtek
77.05%
501557 Dolný Bar import súpisných dokončený 318 255 1,18 peter_vojtek
80.19%
501611 Dolný Štál import súpisných dokončený 929 84 1,40 peter_vojtek
9.04%
501433 Dunajská Streda 5 690 2 893 1,34
50.84%
555541 Dunajský Klátov import súpisných dokončený 251 201 1,12 peter_vojtek
80.08%
501573 Gabčíkovo 2 200 0 1,38
0%
501581 Holice import súpisných dokončený 910 594 1,22 peter_vojtek, synalik
65.27%
501590 Horná Potôň import súpisných dokončený 898 657 1,11 peter_vojtek
73.16%
555568 Horné Mýto import súpisných dokončený 384 311 1,04 peter_vojtek
80.99%
501603 Horný Bar import súpisných dokončený 518 351 0,76 peter_vojtek
67.76%
501620 Hubice import súpisných dokončený 220 173 1,01 peter_vojtek
78.64%
501638 Hviezdoslavov 518 0 1,12 synalik
0%
501654 Jahodná import súpisných dokončený 827 665 1,20 peter_vojtek
80.41%
501662 Janíky import súpisných dokončený 385 341 1,38 peter_vojtek, synalik
88.57%
501671 Jurová import súpisných dokončený 224 170 1,00 peter_vojtek
75.89%
501689 Kľúčovec import súpisných dokončený 245 199 1,11 peter_vojtek
81.22%
501697 Kostolné Kračany import súpisných dokončený 648 338 0,75 peter_vojtek
52.16%
501701 Kráľovičove Kračany import súpisných dokončený 518 433 1,18 peter_vojtek
83.59%
501719 Kútniky import súpisných dokončený 675 499 1,08 peter_vojtek
73.93%
501727 Kvetoslavov import súpisných dokončený 550 426 1,17 peter_vojtek
77.45%
580597 Kyselica import súpisných dokončený 133 118 1,22 peter_vojtek
88.72%
501735 Lehnice import súpisných dokončený 949 783 1,10 peter_vojtek
82.51%
501743 Lúč na Ostrove import súpisných dokončený 343 297 1,28 peter_vojtek
86.59%
555606 Macov import súpisných dokončený 201 173 1,18 peter_vojtek
86.07%
555649 Mad import súpisných dokončený 269 236 1,30 peter_vojtek
87.73%
555665 Malé Dvorníky import súpisných dokončený 447 381 1,14 peter_vojtek
85.23%
501760 Medveďov import súpisných dokončený 297 229 0,94 peter_vojtek
77.1%
501778 Mierovo import súpisných dokončený 195 169 1,21 peter_vojtek
86.67%
501786 Michal na Ostrove 334 51 1,07 aceman444
15.27%
501930 Ňárad import súpisných dokončený 350 280 1,15 peter_vojtek
80%
501808 Nový Život import súpisných dokončený 905 753 1,35 peter_vojtek
83.2%
501816 Ohrady import súpisných dokončený 557 461 1,02 peter_vojtek
82.76%
501824 Okoč import súpisných dokončený 1 569 1 368 0,98 peter_vojtek
87.19%
501832 Oľdza import súpisných dokončený 213 191 1,30 peter_vojtek
89.67%
501859 Orechová Potôň import súpisných dokončený 765 642 1,26 peter_vojtek
83.92%
501867 Padáň import súpisných dokončený 546 481 1,05 peter_vojtek
88.1%
501883 Pataš import súpisných dokončený 340 8 0,00 peter_vojtek
2.35%
582522 Potônske Lúky import súpisných dokončený 171 132 1,32 peter_vojtek
77.19%
555720 Povoda import súpisných dokončený 421 368 1,20 peter_vojtek
87.41%
501891 Rohovce import súpisných dokončený 501 330 0,94 peter_vojtek
65.87%
501875 Sap import súpisných dokončený 319 215 0,75 peter_vojtek
67.4%
501905 Šamorín 2 924 5 1,28
0.17%
501913 Štvrtok na Ostrove import súpisných dokončený 727 613 1,09 peter_vojtek
84.32%
501921 Topoľníky import súpisných dokončený 1 209 357 1,09 peter_vojtek
29.53%
555576 Trhová Hradská import súpisných dokončený 893 493 0,90 peter_vojtek
55.21%
501956 Trnávka import súpisných dokončený 230 198 1,13 peter_vojtek
86.09%
501964 Trstená na Ostrove import súpisných dokončený 251 233 1,25 peter_vojtek
92.83%
501972 Veľká Paka import súpisných dokončený 393 344 1,08 peter_vojtek
87.53%
501981 Veľké Blahovo import súpisných dokončený 513 423 1,08 peter_vojtek
82.46%
555673 Veľké Dvorníky import súpisných dokončený 436 326 1,04 peter_vojtek
74.77%
501522 Veľký Meder 3 340 3 390 1,27
101.5%
555746 Vieska import súpisných dokončený 184 161 1,12 peter_vojtek
87.5%
501999 Vojka nad Dunajom import súpisných dokončený 360 315 1,25 peter_vojtek
87.5%
502006 Vrakúň import súpisných dokončený 1 133 745 0,83 peter_vojtek
65.75%
502014 Vydrany import súpisných dokončený 630 530 1,13 peter_vojtek
84.13%
502022 Zlaté Klasy import súpisných dokončený 689 614 1,37 peter_vojtek
89.11%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 07.08.2017

« Späť