Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
542652 Bánovce nad Bebravou import súpisných dokončený 3 154 2 870 1,21 Durko
91%
556793 Borčany 97 90 1,40 jose
92.78%
542741 Brezolupy import súpisných dokončený 159 159 1,51 Durko
100%
542776 Cimenná 34 31 1,13 jose
91.18%
542806 Čierna Lehota 139 138 1,51 jose
99.28%
542822 Dežerice import súpisných dokončený 362 340 1,27 Durko
93.92%
542849 Dolné Naštice import súpisných dokončený 169 163 1,38 Durko
96.45%
542857 Dubnička import súpisných dokončený 63 61 1,59 Durko
96.83%
542873 Dvorec import súpisných dokončený 170 163 1,71 Durko
95.88%
542890 Haláčovce import súpisných dokončený 120 114 1,21 Durko
95%
542920 Horné Naštice import súpisných dokončený 257 237 1,25 Durko
92.22%
556408 Chudá Lehota import súpisných dokončený 87 81 1,37 Durko
93.1%
543080 Krásna Ves import súpisných dokončený 284 280 1,30 Durko
98.59%
543136 Kšinná import súpisných dokončený 353 323 1,62 Durko
91.5%
556360 Libichava import súpisných dokončený 65 59 1,20 Durko
90.77%
505056 Ľutov import súpisných dokončený 70 65 1,22 Durko
92.86%
505072 Malá Hradná import súpisných dokončený 150 139 1,30 Durko
92.67%
505102 Malé Hoste import súpisných dokončený 178 186 1,30 Durko
104.49%
505153 Miezgovce import súpisných dokončený 115 104 1,23 Durko
90.43%
505200 Nedašovce import súpisných dokončený 181 172 1,32 Durko
95.03%
505277 Omastiná import súpisných dokončený 70 68 2,05 Durko
97.14%
556289 Otrhánky import súpisných dokončený 133 128 1,34 Durko
96.24%
505331 Pečeňany import súpisných dokončený 198 178 1,19 Durko
89.9%
505358 Podlužany import súpisných dokončený 378 365 1,05 Durko
96.56%
556742 Pochabany import súpisných dokončený 99 100 1,18 Durko
101.01%
505382 Pravotice import súpisných dokončený 143 138 1,43 Durko
96.5%
505412 Prusy import súpisných dokončený 230 226 1,24 Durko
98.26%
505447 Ruskovce import súpisných dokončený 192 160 1,16 Durko
83.33%
505455 Rybany 459 0 1,09 Durko
0%
505471 Slatina nad Bebravou import súpisných dokončený 202 189 1,63 Durko
93.56%
505480 Slatinka nad Bebravou import súpisných dokončený 130 121 1,17 Durko
93.08%
505544 Šípkov import súpisných dokončený 156 144 1,77 Durko
92.31%
505552 Šišov import súpisných dokončený 197 175 1,17 Durko
88.83%
505579 Timoradza import súpisných dokončený 211 207 1,31 Durko
98.1%
505595 Trebichava import súpisných dokončený 91 85 1,31 Durko
93.41%
505625 Uhrovec import súpisných dokončený 576 534 1,15 Durko
92.71%
505633 Uhrovské Podhradie import súpisných dokončený 74 71 1,73 Durko
95.95%
545651 Veľké Držkovce import súpisných dokončený 238 234 1,63 Durko
98.32%
505684 Veľké Hoste import súpisných dokončený 185 182 1,29 Durko
98.38%
505692 Veľké Chlievany import súpisných dokončený 178 172 1,23 Durko
96.63%
505765 Vysočany import súpisných dokončený 79 67 1,02 Durko
84.81%
505790 Zlatníky 304 123 1,18
40.46%
505811 Žitná-Radiša import súpisných dokončený 225 212 1,81 Durko
94.22%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť