Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
542733 Bošany 1 069 2 1,30
0.19%
580449 Brodzany import súpisných dokončený 448 390 1,04 kayle
87.05%
542962 Hradište 352 286 1,29
81.25%
543004 Chynorany 992 1 1,07
0.1%
556416 Ješkova Ves 225 66 1,04 kayle
29.33%
543047 Klátova Nová Ves 668 122 0,97 kayle
18.26%
543055 Kolačno import súpisných dokončený 370 340 1,03 kayle
91.89%
556246 Krásno import súpisných dokončený 209 201 1,21 kayle
96.17%
556173 Livina 52 0 0,94 kayle
0%
556190 Livinské Opatovce 91 0 0,97
0%
505129 Malé Kršteňany import súpisných dokončený 235 210 1,02 kayle
89.36%
580953 Malé Uherce 344 158 0,94
45.93%
505170 Nadlice 238 0 1,06
0%
505196 Nedanovce 261 41 1,33 kayle
15.71%
505307 Ostratice 315 0 1,11
0%
505315 Partizánske 3 425 2 016 1,16
58.86%
505323 Pažiť import súpisných dokončený 165 161 1,14 kayle
97.58%
505463 Skačany 472 69 1,35
14.62%
556271 Turčianky import súpisných dokončený 68 62 1,22 kayle
91.18%
505706 Veľké Kršteňany import súpisných dokončený 203 199 1,07 kayle
98.03%
505722 Veľké Uherce import súpisných dokončený 880 790 0,96 kayle
89.77%
505731 Veľký Klíž 435 67 1,01 kayle
15.4%
505803 Žabokreky nad Nitrou 605 290 1,22
47.93%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť