Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
557633 Bodiná 186 22 1,30
11.83%
512915 Brvnište 586 2 1,91
0.34%
557561 Čelkova Lehota 49 0 2,32
0%
512966 Dolná Mariková 708 0 1,94
0%
546640 Dolný Lieskov 314 0 1,35
0%
513008 Domaniža 470 0 1,36
0%
557609 Ďurďové 77 0 1,18
0%
557510 Hatné 186 0 1,60
0%
513083 Horná Mariková 746 0 2,31
0%
580856 Horný Lieskov 153 0 1,63
0%
513172 Jasenica 365 0 1,47
0%
557552 Klieština 149 0 1,92
0%
513245 Kostolec 90 1 1,46
1.11%
557579 Malé Lednice 197 0 1,91
0%
513466 Papradno import súpisných dokončený 1 486 1 468 2,20 milan
98.79%
513474 Plevník-Drienové 540 1 1,95
0.19%
558222 Počarová 70 0 1,33
0%
580864 Podskalie 109 0 0,82
0%
512842 Považská Bystrica 6 913 2 333 1,25
33.75%
513563 Prečín 498 0 1,27
0%
513601 Pružina 779 2 1,44
0.26%
557595 Sádočné 71 0 1,70
0%
557480 Slopná 190 0 1,30
0%
513687 Stupné 278 0 1,89
0%
518913 Sverepec 442 0 1,14
0%
513741 Udiča 918 1 1,85
0.11%
513784 Vrchteplá 126 1 1,55
0.79%
513822 Záskalie 88 0 1,80
0%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 07.08.2017

« Späť