Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
513903 Bojnice 1 559 1 508 1,32
96.73%
513911 Bystričany 648 416 1,42
64.2%
513920 Cigeľ import súpisných dokončený 401 396 1,26 kayle
98.75%
513938 Čavoj import súpisných dokončený 383 54 1,30 kayle
14.1%
513946 Čereňany 545 546 1,68
100.18%
513954 Diviacka Nová Ves import súpisných dokončený 573 606 1,18 kayle
105.76%
513962 Diviaky nad Nitricou import súpisných dokončený 704 676 1,23 kayle
96.02%
513971 Dlžín import súpisných dokončený 115 60 1,58 kayle
52.17%
513989 Dolné Vestenice 519 71 1,35
13.68%
513997 Handlová 3 691 1 518 1,28 kayle
41.13%
514004 Horná Ves import súpisných dokončený 458 397 1,01 kayle
86.68%
514012 Horné Vestenice import súpisných dokončený 238 231 1,73 kayle
97.06%
514021 Chrenovec-Brusno import súpisných dokončený 483 472 1,08 kayle
97.72%
514039 Chvojnica 129 104 1,14 kayle
80.62%
557714 Jalovec 223 76 1,05
34.08%
514063 Kamenec pod Vtáčnikom 597 181 1,59
30.32%
514071 Kanianka 494 293 1,00
59.31%
514080 Kľačno import súpisných dokončený 444 422 1,28 kayle
95.05%
514098 Kocurany import súpisných dokončený 161 169 1,85 kayle
104.97%
514101 Kostolná Ves import súpisných dokončený 258 237 1,30 kayle
91.86%
514110 Koš 258 173 0,96
67.05%
514128 Lazany 575 521 1,29
90.61%
514136 Lehota pod Vtáčnikom 957 821 1,32
85.79%
514144 Liešťany import súpisných dokončený 425 403 1,47 kayle
94.82%
557706 Lipník import súpisných dokončený 195 192 1,10 kayle
98.46%
514179 Malá Čausa import súpisných dokončený 273 262 1,13 kayle
95.97%
514187 Malinová 345 349 1,47 kayle
101.16%
514209 Nedožery-Brezany 659 383 1,29
58.12%
514217 Nevidzany 134 115 1,72 kayle
85.82%
514225 Nitrianske Pravno 985 600 1,46
60.91%
514233 Nitrianske Rudno 650 561 1,26
86.31%
514241 Nitrianske Sučany 463 344 1,39 kayle
74.3%
514250 Nitrica import súpisných dokončený 501 374 1,03 kayle
74.65%
514268 Nováky 1 120 836 1,16
74.64%
514284 Opatovce nad Nitrou import súpisných dokončený 575 588 1,57 kayle
102.26%
514292 Oslany 851 206 1,61
24.21%
514306 Podhradie import súpisných dokončený 181 172 1,27 kayle
95.03%
514314 Poluvsie 208 210 1,28 kayle
100.96%
514322 Poruba 459 443 1,04 kayle
96.51%
514331 Pravenec 336 225 1,02
66.96%
513881 Prievidza 4 981 3 061 1,40
61.45%
514349 Radobica 291 266 1,14 kayle
91.41%
514357 Ráztočno 565 198 1,20
35.04%
514365 Rudnianska Lehota import súpisných dokončený 265 265 1,48 kayle
100%
514373 Sebedražie 518 327 0,94
63.13%
514381 Seč 145 129 1,43 kayle
88.97%
514390 Šútovce import súpisných dokončený 163 166 1,42 kayle
101.84%
514403 Temeš import súpisných dokončený 131 119 1,06 kayle
90.84%
514411 Tužina 499 453 1,35 kayle
90.78%
514420 Valaská Belá 1 262 32 1,46 kayle
2.54%
514438 Veľká Čausa import súpisných dokončený 187 172 1,18 kayle
91.98%
514454 Zemianske Kostoľany 591 296 1,02
50.08%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 21.01.2018

« Späť