Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
500020 Alekšince import súpisných dokončený 476 381 0,96 peter_vojtek
80.04%
500046 Báb import súpisných dokončený 489 425 1,03 peter_vojtek
86.91%
581623 Babindol import súpisných dokončený 177 166 1,11 peter_vojtek
93.79%
582697 Bádice import súpisných dokončený 158 153 1,49 peter_vojtek
96.84%
500071 Branč import súpisných dokončený 831 711 1,28 peter_vojtek
85.56%
545589 Cabaj-Čápor import súpisných dokončený 1 419 1 195 1,31 peter_vojtek
84.21%
582387 Čab import súpisných dokončený 243 186 0,99 peter_vojtek
76.54%
500101 Čakajovce import súpisných dokončený 354 265 1,07 peter_vojtek
74.86%
555886 Čechynce import súpisných dokončený 352 300 1,04 peter_vojtek
85.23%
500135 Čeľadice import súpisných dokončený 352 265 0,87 peter_vojtek
75.28%
500160 Čifáre import súpisných dokončený 267 240 1,64 peter_vojtek
89.89%
582425 Dolné Lefantovce import súpisných dokončený 190 161 1,05 peter_vojtek
84.74%
500194 Dolné Obdokovce import súpisných dokončený 319 161 0,70 peter_vojtek
50.47%
500232 Golianovo import súpisných dokončený 536 426 1,01 peter_vojtek
79.48%
545635 Horné Lefantovce import súpisných dokončený 363 307 1,11 peter_vojtek
84.57%
555959 Hosťová import súpisných dokončený 144 131 1,11 peter_vojtek
90.97%
500313 Hruboňovo import súpisných dokončený 246 199 1,05 peter_vojtek
80.89%
558320 Ivanka pri Nitre import súpisných dokončený 855 768 1,14 peter_vojtek
89.82%
500356 Jarok import súpisných dokončený 754 633 1,11 peter_vojtek
83.95%
500372 Jelenec import súpisných dokončený 858 716 1,22 peter_vojtek
83.45%
500381 Jelšovce import súpisných dokončený 400 365 1,10 peter_vojtek
91.25%
500399 Kapince import súpisných dokončený 90 77 1,19 peter_vojtek
85.56%
500402 Klasov import súpisných dokončený 310 243 1,16 peter_vojtek
78.39%
500411 Kolíňany import súpisných dokončený 551 456 1,05 peter_vojtek
82.76%
500453 Lehota import súpisných dokončený 696 650 1,09 peter_vojtek
93.39%
500470 Lúčnica nad Žitavou import súpisných dokončený 437 384 1,38 peter_vojtek
87.87%
581097 Ľudovítová import súpisných dokončený 66 55 1,17 peter_vojtek
83.33%
500488 Lukáčovce import súpisných dokončený 416 18 1,03 peter_vojtek
4.33%
580899 Lužianky import súpisných dokončený 895 653 1,03 peter_vojtek
72.96%
556785 Malé Chyndice import súpisných dokončený 160 149 0,98 peter_vojtek
93.13%
500534 Malé Zálužie import súpisných dokončený 145 108 1,09 peter_vojtek
74.48%
555908 Malý Cetín import súpisných dokončený 158 146 1,03 peter_vojtek
92.41%
555851 Malý Lapáš import súpisných dokončený 222 182 0,91 peter_vojtek
81.98%
500569 Melek import súpisných dokončený 236 197 1,04 peter_vojtek
83.47%
500577 Mojmírovce import súpisných dokončený 1 097 896 1,09 peter_vojtek
81.68%
500011 Nitra 10 606 2 235 1,26
21.07%
556696 Nitrianske Hrnčiarovce import súpisných dokončený 726 523 0,98 peter_vojtek
72.04%
500631 Nová Ves nad Žitavou 445 0 1,27
0%
500640 Nové Sady import súpisných dokončený 510 438 1,04 peter_vojtek
85.88%
500666 Paňa import súpisných dokončený 218 196 1,01 peter_vojtek
89.91%
500674 Podhorany import súpisných dokončený 444 401 1,30 peter_vojtek
90.32%
500682 Pohranice import súpisných dokončený 462 412 1,43 peter_vojtek
89.18%
500691 Poľný Kesov 314 252 1,20 jose
80.25%
500704 Rišňovce import súpisných dokončený 677 567 0,98 peter_vojtek
83.75%
500712 Rumanová import súpisných dokončený 313 279 1,14 peter_vojtek
89.14%
555991 Svätoplukovo import súpisných dokončený 479 412 1,02 peter_vojtek
86.01%
581691 Štefanovičová import súpisných dokončený 150 135 1,13 peter_vojtek
90%
582719 Štitáre import súpisných dokončený 393 249 0,81 peter_vojtek
63.36%
500780 Šurianky import súpisných dokončený 217 175 1,12 peter_vojtek
80.65%
500798 Tajná import súpisných dokončený 152 137 1,30 peter_vojtek
90.13%
555967 Telince import súpisných dokončený 143 139 1,69 peter_vojtek
97.2%
500844 Veľká Dolina import súpisných dokončený 283 215 1,24 peter_vojtek
75.97%
500518 Veľké Chyndice import súpisných dokončený 146 135 0,92 peter_vojtek
92.47%
500887 Veľké Zálužie import súpisných dokončený 1 148 957 1,19 peter_vojtek
83.36%
500895 Veľký Cetín import súpisných dokončený 587 546 1,02 peter_vojtek
93.02%
555860 Veľký Lapáš import súpisných dokončený 466 425 1,09 peter_vojtek
91.2%
500917 Vinodol import súpisných dokončený 572 487 0,96 peter_vojtek
85.14%
500933 Vráble 2 421 2 462 1,63 peter_vojtek
101.69%
500941 Výčapy-Opatovce import súpisných dokončený 726 626 1,04 peter_vojtek
86.23%
500950 Zbehy import súpisných dokončený 796 650 1,18 peter_vojtek
81.66%
500992 Žirany import súpisných dokončený 491 456 1,30 peter_vojtek
92.87%
501018 Žitavce 157 0 1,24
0%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 07.08.2017

« Späť