Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
500020 Alekšince 476 386 0,96 peter_vojtek
81.09%
500046 Báb 489 429 1,03 peter_vojtek
87.73%
581623 Babindol 177 167 1,12 peter_vojtek
94.35%
582697 Bádice 158 153 1,49 peter_vojtek
96.84%
500071 Branč 831 722 1,28 peter_vojtek
86.88%
545589 Cabaj-Čápor 1 419 1 213 1,34 peter_vojtek
85.48%
582387 Čab 243 211 0,99 peter_vojtek
86.83%
500101 Čakajovce 354 308 1,07 peter_vojtek
87.01%
555886 Čechynce 352 300 1,04 peter_vojtek
85.23%
500135 Čeľadice 352 273 0,87 peter_vojtek
77.56%
500160 Čifáre 267 250 1,64 peter_vojtek
93.63%
582425 Dolné Lefantovce 190 177 1,06 peter_vojtek
93.16%
500194 Dolné Obdokovce 319 297 1,24 peter_vojtek
93.1%
500232 Golianovo 536 431 1,01 peter_vojtek
80.41%
545635 Horné Lefantovce 363 313 1,11 peter_vojtek
86.23%
555959 Hosťová 144 131 1,11 peter_vojtek
90.97%
500313 Hruboňovo 246 199 1,09 peter_vojtek
80.89%
558320 Ivanka pri Nitre 855 782 1,16 peter_vojtek
91.46%
500356 Jarok 754 633 1,11 peter_vojtek
83.95%
500372 Jelenec 858 716 1,29 peter_vojtek
83.45%
500381 Jelšovce 400 365 1,16 peter_vojtek
91.25%
500399 Kapince 90 77 1,19 peter_vojtek
85.56%
500402 Klasov 310 243 1,31 peter_vojtek
78.39%
500411 Kolíňany 551 456 1,07 peter_vojtek
82.76%
500453 Lehota 696 650 1,08 peter_vojtek
93.39%
500470 Lúčnica nad Žitavou 437 384 1,37 peter_vojtek
87.87%
581097 Ľudovítová 66 55 1,09 peter_vojtek
83.33%
500488 Lukáčovce 416 18 1,04 peter_vojtek
4.33%
580899 Lužianky 895 653 1,04 peter_vojtek
72.96%
556785 Malé Chyndice 160 149 1,11 peter_vojtek
93.13%
500534 Malé Zálužie 145 108 1,14 peter_vojtek
74.48%
555908 Malý Cetín 158 146 1,07 peter_vojtek
92.41%
555851 Malý Lapáš 222 182 1,35 peter_vojtek
81.98%
500569 Melek 236 197 1,19 peter_vojtek
83.47%
500577 Mojmírovce 1 097 896 1,14 peter_vojtek
81.68%
500011 Nitra 10 606 2 236 1,27
21.08%
556696 Nitrianske Hrnčiarovce 726 523 0,98 peter_vojtek
72.04%
500631 Nová Ves nad Žitavou 445 0 1,35
0%
500640 Nové Sady 510 443 1,07 peter_vojtek
86.86%
500666 Paňa 218 196 1,05 peter_vojtek
89.91%
500674 Podhorany 444 401 1,29 peter_vojtek
90.32%
500682 Pohranice 462 413 1,43 peter_vojtek
89.39%
500691 Poľný Kesov 314 252 1,40 jose
80.25%
500704 Rišňovce 677 567 0,98 peter_vojtek
83.75%
500712 Rumanová 313 279 1,14 peter_vojtek
89.14%
555991 Svätoplukovo 479 412 1,11 peter_vojtek
86.01%
581691 Štefanovičová 150 135 1,13 peter_vojtek
90%
582719 Štitáre 393 266 0,82 peter_vojtek
67.68%
500780 Šurianky 217 175 1,12 peter_vojtek
80.65%
500798 Tajná 152 137 1,30 peter_vojtek
90.13%
555967 Telince 143 139 1,68 peter_vojtek
97.2%
500844 Veľká Dolina 283 215 1,24 peter_vojtek
75.97%
500518 Veľké Chyndice 146 135 1,16 peter_vojtek
92.47%
500887 Veľké Zálužie 1 148 957 1,19 peter_vojtek
83.36%
500895 Veľký Cetín 587 546 1,37 peter_vojtek
93.02%
555860 Veľký Lapáš 466 425 1,39 peter_vojtek
91.2%
500917 Vinodol 572 487 0,99 peter_vojtek
85.14%
500933 Vráble 2 421 2 462 1,64 peter_vojtek
101.69%
500941 Výčapy-Opatovce 726 626 1,04 peter_vojtek
86.23%
500950 Zbehy 796 651 1,18 peter_vojtek
81.78%
500992 Žirany 491 456 1,33 peter_vojtek
92.87%
501018 Žitavce 157 0 1,24
0%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť