Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
503029 Andovce import súpisných dokončený 570 522 1,00 peter_vojtek
91.58%
503037 Bajtava import súpisných dokončený 228 184 1,10 peter_vojtek
80.7%
503045 Bánov 1 328 288 1,11 peter_vojtek
21.69%
503053 Bardoňovo import súpisných dokončený 418 376 1,11 peter_vojtek
89.95%
503061 Belá import súpisných dokončený 201 179 1,09 peter_vojtek
89.05%
503070 Bešeňov import súpisných dokončený 690 575 0,97 peter_vojtek
83.33%
503088 Bíňa 586 498 1,10
84.98%
503096 Branovo 261 0 1,07
0%
503100 Bruty import súpisných dokončený 386 352 1,12 peter_vojtek
91.19%
503118 Čechy import súpisných dokončený 190 178 1,13 peter_vojtek
93.68%
503126 Černík import súpisných dokončený 453 402 1,24 peter_vojtek
88.74%
503134 Dedinka 408 392 1,13
96.08%
503151 Dolný Ohaj 614 0 0,92
0%
503169 Dubník 739 594 1,05 peter_vojtek
80.38%
503177 Dvory nad Žitavou 2 334 0 1,48
0%
503185 Gbelce 1 053 0 0,99
0%
503193 Hul 471 0 1,16
0%
503207 Chľaba 617 0 0,97 peter_vojtek
0%
503215 Jasová 576 0 1,25 peter_vojtek
0%
503223 Jatov 394 0 1,11
0%
503231 Kamenica nad Hronom 618 0 1,20 peter_vojtek
0%
503240 Kamenín 687 0 0,87 peter_vojtek
0%
503258 Kamenný Most 585 18 0,98 peter_vojtek
3.08%
503266 Kmeťovo 354 0 1,19 peter_vojtek
0%
503274 Kolta 611 0 1,09 peter_vojtek
0%
503282 Komjatice 1 513 0 1,07
0%
503291 Komoča 550 0 1,10 peter_vojtek
0%
503312 Leľa 192 0 1,08 peter_vojtek
0%
503321 Lipová 579 0 0,90 peter_vojtek
0%
503339 Ľubá 209 0 1,39 peter_vojtek
0%
503347 Malá nad Hronom 214 0 1,15 peter_vojtek
0%
503355 Malé Kosihy 213 0 0,98 peter_vojtek
0%
503363 Maňa 964 0 1,16
0%
503371 Michal nad Žitavou 326 0 0,93 peter_vojtek
0%
503398 Mojzesovo 489 38 1,14 peter_vojtek
7.77%
503401 Mužla 974 90 0,96 peter_vojtek
9.24%
556092 Nána 750 0 1,54
0%
503436 Nová Vieska 347 0 0,83
0%
503011 Nové Zámky 7 993 7 059 1,30
88.31%
582361 Obid 472 0 1,54
0%
503452 Palárikovo 1 856 0 0,99
0%
556033 Pavlová 141 0 1,22 peter_vojtek
0%
503479 Podhájska 670 561 1,21
83.73%
503487 Pozba 259 23 1,24 peter_vojtek
8.88%
503495 Radava 484 2 1,11 peter_vojtek
0.41%
503509 Rastislavice 471 0 0,84
0%
503517 Rúbaň 432 0 1,03 peter_vojtek
0%
503525 Salka 556 0 1,17 peter_vojtek
0%
503533 Semerovo 595 0 1,12 peter_vojtek
0%
503541 Sikenička 234 0 1,46 peter_vojtek
0%
503550 Strekov 1 164 2 0,93 peter_vojtek
0.17%
503568 Svodín 1 225 0 1,05
0%
503576 Šarkan 211 0 1,21
0%
503584 Štúrovo 2 807 0 1,38
0%
503592 Šurany 3 440 56 1,25
1.63%
503606 Trávnica 654 0 1,12
0%
503614 Tvrdošovce 1 904 0 1,00
0%
556050 Úľany nad Žitavou 796 0 1,03
0%
503631 Veľké Lovce 726 0 1,08 peter_vojtek
0%
503380 Veľký Kýr 1 295 0 1,08
0%
556025 Vlkas 159 0 0,98
0%
503649 Zemné 1 028 0 0,93 peter_vojtek
0%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 07.08.2017

« Späť