Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
503029 Andovce 570 525 1,00 peter_vojtek
92.11%
503037 Bajtava 228 194 1,10 peter_vojtek
85.09%
503045 Bánov 1 328 290 1,11 peter_vojtek
21.84%
503053 Bardoňovo 418 379 1,24 peter_vojtek
90.67%
503061 Belá 201 180 1,10 peter_vojtek
89.55%
503070 Bešeňov 690 581 0,97 peter_vojtek
84.2%
503088 Bíňa 586 498 1,10
84.98%
503096 Branovo 261 0 1,18
0%
503100 Bruty 386 354 1,12 peter_vojtek
91.71%
503118 Čechy 190 178 1,28 peter_vojtek
93.68%
503126 Černík 453 405 1,34 peter_vojtek
89.4%
503134 Dedinka 408 392 1,13
96.08%
503151 Dolný Ohaj 614 0 0,94
0%
503169 Dubník 739 658 1,05 peter_vojtek
89.04%
503177 Dvory nad Žitavou 2 334 0 1,49
0%
503185 Gbelce 1 053 0 0,99
0%
503193 Hul 471 0 1,16
0%
503207 Chľaba 617 514 0,99 peter_vojtek
83.31%
503215 Jasová 576 524 1,18 peter_vojtek
90.97%
503223 Jatov 394 0 1,13
0%
503231 Kamenica nad Hronom 618 521 1,19 peter_vojtek
84.3%
503240 Kamenín 687 523 1,12 peter_vojtek
76.13%
503258 Kamenný Most 585 453 0,98 peter_vojtek
77.44%
503266 Kmeťovo 354 334 1,24 peter_vojtek
94.35%
503274 Kolta 611 534 1,09 peter_vojtek
87.4%
503282 Komjatice 1 513 0 1,07
0%
503291 Komoča 550 510 1,10 peter_vojtek
92.73%
503312 Leľa 192 172 1,08 peter_vojtek
89.58%
503321 Lipová 579 447 0,92 peter_vojtek
77.2%
503339 Ľubá 209 192 1,38 peter_vojtek
91.87%
503347 Malá nad Hronom 214 191 1,15 peter_vojtek
89.25%
503355 Malé Kosihy 213 191 0,98 peter_vojtek
89.67%
503363 Maňa 964 0 1,16
0%
503371 Michal nad Žitavou 326 290 0,93 peter_vojtek
88.96%
503398 Mojzesovo 489 379 1,14 peter_vojtek
77.51%
503401 Mužla 974 635 0,98 peter_vojtek
65.2%
556092 Nána 750 0 1,54
0%
503436 Nová Vieska 347 0 0,84
0%
503011 Nové Zámky 7 993 7 059 1,31
88.31%
582361 Obid 472 0 1,55
0%
503452 Palárikovo 1 856 0 0,99
0%
556033 Pavlová 141 138 1,15 peter_vojtek
97.87%
503479 Podhájska 670 561 1,21
83.73%
503487 Pozba 259 251 1,26 peter_vojtek
96.91%
503495 Radava 484 461 1,11 peter_vojtek
95.25%
503509 Rastislavice 471 0 0,84
0%
503517 Rúbaň 432 356 1,03 peter_vojtek
82.41%
503525 Salka 556 518 1,17 peter_vojtek
93.17%
503533 Semerovo 595 534 1,15 peter_vojtek
89.75%
503541 Sikenička 234 228 1,46 peter_vojtek
97.44%
503550 Strekov 1 164 907 0,94 peter_vojtek
77.92%
503568 Svodín 1 225 0 1,05
0%
503576 Šarkan 211 0 1,21
0%
503584 Štúrovo 2 807 1 915 1,39
68.22%
503592 Šurany 3 440 56 1,25
1.63%
503606 Trávnica 654 0 1,13
0%
503614 Tvrdošovce 1 904 0 1,01
0%
556050 Úľany nad Žitavou 796 0 1,03
0%
503631 Veľké Lovce 726 689 1,08 peter_vojtek
94.9%
503380 Veľký Kýr 1 295 0 1,09
0%
556025 Vlkas 159 0 1,05
0%
503649 Zemné 1 028 901 0,94 peter_vojtek
87.65%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť