Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
556220 Ardanovce import súpisných dokončený 95 92 1,09
96.84%
542661 Belince import súpisných dokončený 115 119 1,66
103.48%
542695 Biskupová import súpisných dokončený 91 95 1,18
104.4%
542709 Blesovce import súpisných dokončený 144 130 1,05
90.28%
542717 Bojná import súpisných dokončený 762 682 1,05
89.5%
556297 Čeľadince import súpisných dokončený 228 204 1,07
89.47%
542792 Čermany import súpisných dokončený 178 146 1,04
82.02%
556262 Dvorany nad Nitrou import súpisných dokončený 272 245 1,12
90.07%
542881 Hajná Nová Ves import súpisných dokončený 151 138 1,11
91.39%
556351 Horné Chlebany import súpisných dokončený 149 134 1,66
89.93%
542938 Horné Obdokovce import súpisných dokončený 534 451 1,06
84.46%
542954 Horné Štitáre import súpisných dokončený 186 161 1,20
86.56%
542971 Hrušovany import súpisných dokončený 384 351 1,07
91.41%
556165 Chrabrany import súpisných dokončený 330 300 1,10
90.91%
556157 Jacovce import súpisných dokončený 674 646 1,36
95.85%
543039 Kamanová import súpisných dokončený 236 228 1,49
96.61%
543063 Koniarovce import súpisných dokončený 243 240 1,63
98.77%
543071 Kovarce import súpisných dokončený 551 448 1,04
81.31%
543101 Krnča import súpisných dokončený 469 423 1,18
90.19%
543110 Krtovce import súpisných dokončený 126 112 1,36
88.89%
556149 Krušovce import súpisných dokončený 742 708 1,24
95.42%
581704 Kuzmice import súpisných dokončený 254 242 1,39
95.28%
505021 Lipovník import súpisných dokončený 175 160 1,11
91.43%
505048 Ludanice import súpisných dokončený 695 671 1,70
96.55%
505064 Lužany import súpisných dokončený 91 81 1,27
89.01%
505137 Malé Ripňany import súpisných dokončený 216 206 1,11
95.37%
581305 Nemčice import súpisných dokončený 358 340 1,27
94.97%
505226 Nemečky import súpisných dokončený 189 179 1,05
94.71%
505234 Nitrianska Blatnica import súpisných dokončený 509 419 0,92
82.32%
505242 Nitrianska Streda import súpisných dokončený 327 269 1,01
82.26%
505251 Norovce import súpisných dokončený 166 149 1,00
89.76%
505285 Oponice import súpisných dokončený 330 306 1,16
92.73%
556211 Orešany import súpisných dokončený 127 117 1,23
92.13%
505340 Podhradie import súpisných dokončený 186 171 1,04
91.94%
505374 Prašice 1 253 13 1,01
1.04%
581658 Práznovce import súpisných dokončený 335 317 1,46
94.63%
505404 Preseľany import súpisných dokončený 554 520 1,15
93.86%
505421 Radošina import súpisných dokončený 750 694 1,27
92.53%
505439 Rajčany import súpisných dokončený 202 174 1,18
86.14%
505498 Solčany import súpisných dokončený 855 753 1,12
88.07%
556327 Solčianky import súpisných dokončený 113 85 1,36
75.22%
505510 Súlovce import súpisných dokončený 239 217 1,18
90.79%
556238 Svrbice import súpisných dokončený 69 73 1,05
105.8%
505536 Šalgovce import súpisných dokončený 174 160 1,17
91.95%
505561 Tesáre import súpisných dokončený 312 259 0,97
83.01%
504998 Topoľčany 4 229 79 1,22
1.87%
580457 Tovarníky import súpisných dokončený 551 498 1,13
90.38%
505617 Tvrdomestice import súpisných dokončený 196 175 1,34
89.29%
505641 Urmince 516 374 1,00
72.48%
505676 Veľké Dvorany import súpisných dokončený 238 206 1,24
86.55%
505714 Veľké Ripňany import súpisných dokončený 822 700 1,01
85.16%
505749 Velušovce import súpisných dokončený 212 192 1,04
90.57%
505757 Vozokany import súpisných dokončený 137 129 1,27
94.16%
505773 Závada import súpisných dokončený 286 236 1,02
82.52%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť