Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
508454 Badín import súpisných dokončený 797 705 1,81 peter_vojtek
88.46%
508471 Baláže import súpisných dokončený 99 94 2,20 peter_vojtek
94.95%
508438 Banská Bystrica 13 024 6 334 1,10
48.63%
508675 Brusno 713 0 1,09
0%
508519 Čerín import súpisných dokončený 222 186 1,01 peter_vojtek
83.78%
508543 Dolná Mičiná import súpisných dokončený 122 103 1,54 peter_vojtek
84.43%
508551 Dolný Harmanec import súpisných dokončený 136 134 1,69 peter_vojtek
98.53%
508560 Donovaly import súpisných dokončený 566 446 1,38 peter_vojtek
78.8%
508586 Dúbravica import súpisných dokončený 122 113 2,84 peter_vojtek
92.62%
508594 Harmanec import súpisných dokončený 109 93 0,94 peter_vojtek
85.32%
508616 Hiadeľ import súpisných dokončený 208 200 2,19 peter_vojtek
96.15%
508632 Horná Mičiná import súpisných dokončený 210 176 1,71 peter_vojtek
83.81%
508641 Horné Pršany import súpisných dokončený 136 131 1,77 peter_vojtek
96.32%
508659 Hrochoť import súpisných dokončený 484 464 2,36 peter_vojtek
95.87%
580236 Hronsek import súpisných dokončený 271 242 1,28 peter_vojtek
89.3%
508713 Kordíky import súpisných dokončený 210 166 1,50 peter_vojtek
79.05%
508721 Králiky import súpisných dokončený 317 286 1,44 peter_vojtek
90.22%
557277 Kynceľová import súpisných dokončený 127 112 1,80 peter_vojtek
88.19%
508748 Ľubietová import súpisných dokončený 590 558 2,28 peter_vojtek
94.58%
508756 Lučatín import súpisných dokončený 245 230 1,90 peter_vojtek
93.88%
580244 Malachov import súpisných dokončený 446 410 1,80 peter_vojtek
91.93%
508764 Medzibrod import súpisných dokončený 469 432 1,34 peter_vojtek
92.11%
508781 Môlča import súpisných dokončený 121 105 2,14 peter_vojtek
86.78%
508799 Moštenica import súpisných dokončený 173 131 2,11 peter_vojtek
75.72%
508802 Motyčky import súpisných dokončený 66 24 1,71 peter_vojtek
36.36%
557285 Nemce import súpisných dokončený 285 265 2,00 peter_vojtek
92.98%
508837 Oravce import súpisných dokončený 67 65 2,37 peter_vojtek
97.01%
508861 Podkonice import súpisných dokončený 325 289 2,79 peter_vojtek
88.92%
508896 Pohronský Bukovec import súpisných dokončený 70 69 1,96 peter_vojtek
98.57%
508918 Poniky import súpisných dokončený 492 462 1,84 peter_vojtek
93.9%
508926 Povrazník import súpisných dokončený 80 76 2,54 peter_vojtek
95%
508942 Priechod import súpisných dokončený 324 286 2,11 peter_vojtek
88.27%
508969 Riečka import súpisných dokončený 419 314 1,31 peter_vojtek
74.94%
508977 Sebedín-Bečov import súpisných dokončený 116 112 2,72 peter_vojtek
96.55%
508985 Selce import súpisných dokončený 711 615 1,29 peter_vojtek
86.5%
509001 Slovenská Ľupča import súpisných dokončený 1 099 986 1,55 peter_vojtek
89.72%
509019 Staré Hory import súpisných dokončený 377 352 2,03 peter_vojtek
93.37%
509027 Strelníky 284 0 1,78
0%
509035 Špania Dolina import súpisných dokončený 236 208 1,27 peter_vojtek
88.14%
509060 Tajov import súpisných dokončený 349 194 1,27 peter_vojtek
55.59%
557269 Turecká import súpisných dokončený 151 145 1,21 peter_vojtek
96.03%
557293 Vlkanová import súpisných dokončený 451 345 1,34 peter_vojtek
76.5%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 07.08.2017

« Späť