Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
508454 Badín 797 714 1,87 peter_vojtek
89.59%
508471 Baláže 99 94 2,20 peter_vojtek
94.95%
508438 Banská Bystrica 13 024 6 333 1,10
48.63%
508675 Brusno 713 0 1,09
0%
508519 Čerín 222 189 1,14 peter_vojtek
85.14%
508543 Dolná Mičiná 122 105 1,52 peter_vojtek
86.07%
508551 Dolný Harmanec 136 135 1,70 peter_vojtek
99.26%
508560 Donovaly 566 519 1,40 peter_vojtek
91.7%
508586 Dúbravica 122 114 2,83 peter_vojtek
93.44%
508594 Harmanec 109 95 0,94 peter_vojtek
87.16%
508616 Hiadeľ 208 203 2,19 peter_vojtek
97.6%
508632 Horná Mičiná 210 176 1,69 peter_vojtek
83.81%
508641 Horné Pršany 136 132 1,77 peter_vojtek
97.06%
508659 Hrochoť 484 464 2,35 peter_vojtek
95.87%
580236 Hronsek 271 242 1,31 peter_vojtek
89.3%
508713 Kordíky 210 166 1,60 peter_vojtek
79.05%
508721 Králiky 317 286 1,44 peter_vojtek
90.22%
557277 Kynceľová 127 115 1,80 peter_vojtek
90.55%
508748 Ľubietová 590 558 2,28 peter_vojtek
94.58%
508756 Lučatín 245 230 1,91 peter_vojtek
93.88%
580244 Malachov 446 417 1,81 peter_vojtek
93.5%
508764 Medzibrod 469 433 1,34 peter_vojtek
92.32%
508781 Môlča 121 105 2,11 peter_vojtek
86.78%
508799 Moštenica 173 131 2,10 peter_vojtek
75.72%
508802 Motyčky 66 24 1,76 peter_vojtek
36.36%
557285 Nemce 285 268 2,00 peter_vojtek
94.04%
508837 Oravce 67 65 2,37 peter_vojtek
97.01%
508861 Podkonice 325 289 2,79 peter_vojtek
88.92%
508896 Pohronský Bukovec 70 69 1,96 peter_vojtek
98.57%
508918 Poniky 492 462 1,84 peter_vojtek
93.9%
508926 Povrazník 80 76 2,55 peter_vojtek
95%
508942 Priechod 324 286 2,11 peter_vojtek
88.27%
508969 Riečka 419 314 1,52 peter_vojtek
74.94%
508977 Sebedín-Bečov 116 112 2,70 peter_vojtek
96.55%
508985 Selce 711 615 1,29 peter_vojtek
86.5%
509001 Slovenská Ľupča 1 099 986 1,55 peter_vojtek
89.72%
509019 Staré Hory 377 352 2,03 peter_vojtek
93.37%
509027 Strelníky 284 0 1,79
0%
509035 Špania Dolina 236 208 1,27 peter_vojtek
88.14%
509060 Tajov 349 194 1,27 peter_vojtek
55.59%
557269 Turecká 151 145 1,20 peter_vojtek
96.03%
557293 Vlkanová 451 345 1,38 peter_vojtek
76.5%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť