Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
518263 Detva 2 773 3 1,39
0.11%
518271 Detvianska Huta 527 361 1,19 synalik
68.5%
518379 Dúbravy 468 375 1,16 synalik
80.13%
518450 Horný Tisovník 292 226 1,51 synalik
77.4%
518468 Hriňová 2 888 3 1,19 synalik
0.1%
518492 Klokoč import súpisných dokončený 283 254 1,44 synalik
89.75%
580520 Korytárky 578 384 1,08 synalik
66.44%
518549 Kriváň import súpisných dokončený 643 594 1,71 synalik
92.38%
511510 Látky 234 0 1,98 synalik
0%
511731 Podkriváň 417 291 1,24 synalik
69.78%
518794 Slatinské Lazy import súpisných dokončený 279 257 1,59 synalik
92.11%
518816 Stará Huta 272 174 1,36 synalik
63.97%
518824 Stožok import súpisných dokončený 450 378 1,16 synalik
84%
518921 Vígľaš 752 0 1,30 synalik
0%
518930 Vígľašská Huta-Kalinka import súpisných dokončený 285 260 2,14 synalik
91.23%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť