Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
511226 Ábelová import súpisných dokončený 322 248 1,48 peter_vojtek
77.02%
511234 Belina import súpisných dokončený 175 137 1,15 peter_vojtek
78.29%
557315 Biskupice import súpisných dokončený 346 337 1,71 peter_vojtek
97.4%
511251 Boľkovce import súpisných dokončený 263 219 1,94 peter_vojtek
83.27%
511277 Budiná import súpisných dokončený 222 208 1,72 peter_vojtek
93.69%
558273 Bulhary import súpisných dokončený 104 103 2,15 peter_vojtek
99.04%
511293 Buzitka import súpisných dokončený 153 141 1,68 peter_vojtek
92.16%
511323 Čakanovce import súpisných dokončený 287 280 1,72 peter_vojtek
97.56%
511331 Čamovce import súpisných dokončený 153 91 0,79 peter_vojtek
59.48%
511358 Divín import súpisných dokončený 819 780 1,48 peter_vojtek
95.24%
511366 Dobroč import súpisných dokončený 257 218 1,70 peter_vojtek
84.82%
511391 Fiľakovo 1 768 0 1,51
0%
511404 Fiľakovské Kováče import súpisných dokončený 279 273 1,25 peter_vojtek
97.85%
557331 Gregorova Vieska import súpisných dokončený 60 55 1,24 peter_vojtek
91.67%
511421 Halič import súpisných dokončený 558 0 1,13 peter_vojtek
0%
511439 Holiša 200 191 1,51 gabriel
95.5%
511463 Jelšovec import súpisných dokončený 112 109 2,19 peter_vojtek
97.32%
511480 Kalonda import súpisných dokončený 101 88 1,26 peter_vojtek
87.13%
511374 Kotmanová import súpisných dokončený 150 144 1,82 peter_vojtek
96%
511528 Lehôtka import súpisných dokončený 114 98 1,01 peter_vojtek
85.96%
511536 Lentvora import súpisných dokončený 49 45 1,89 peter_vojtek
91.84%
511544 Lipovany import súpisných dokončený 133 117 1,71 peter_vojtek
87.97%
511552 Lovinobaňa 585 69 1,18 peter_vojtek
11.79%
511561 Ľuboreč import súpisných dokončený 153 114 1,43 peter_vojtek
74.51%
511218 Lučenec 5 826 3 1,20
0.05%
511579 Lupoč import súpisných dokončený 125 102 1,17 peter_vojtek
81.6%
511609 Mašková import súpisných dokončený 122 110 1,32 peter_vojtek
90.16%
580309 Mikušovce import súpisných dokončený 111 100 1,08 peter_vojtek
90.09%
511625 Mučín import súpisných dokončený 213 200 2,02 peter_vojtek
93.9%
511641 Mýtna import súpisných dokončený 413 374 1,15 peter_vojtek
90.56%
511668 Nitra nad Ipľom import súpisných dokončený 97 88 1,28 peter_vojtek
90.72%
511676 Nové Hony import súpisných dokončený 83 59 0,98 peter_vojtek
71.08%
511692 Panické Dravce import súpisných dokončený 244 234 2,53 peter_vojtek
95.9%
511706 Píla import súpisných dokončený 165 151 2,28 peter_vojtek
91.52%
511714 Pinciná import súpisných dokončený 122 111 1,97 peter_vojtek
90.98%
511722 Pleš import súpisných dokončený 99 89 1,57 peter_vojtek
89.9%
511749 Podrečany import súpisných dokončený 214 158 1,24 peter_vojtek
73.83%
511757 Polichno import súpisných dokončený 121 113 1,89 peter_vojtek
93.39%
511773 Praha import súpisných dokončený 57 45 1,27 peter_vojtek
78.95%
511781 Prša import súpisných dokončený 104 96 1,88 peter_vojtek
92.31%
511790 Radzovce import súpisných dokončený 552 533 1,69 peter_vojtek
96.56%
511803 Rapovce import súpisných dokončený 250 241 2,64 peter_vojtek
96.4%
511811 Ratka import súpisných dokončený 142 131 1,60 peter_vojtek
92.25%
511838 Ružiná import súpisných dokončený 298 238 1,08 peter_vojtek
79.87%
511846 Stará Halič import súpisných dokončený 222 202 1,44 peter_vojtek
90.99%
511854 Šávoľ import súpisných dokončený 169 157 1,92 peter_vojtek
92.9%
511862 Šiatorská Bukovinka import súpisných dokončený 169 109 0,91 peter_vojtek
64.5%
511871 Šíd import súpisných dokončený 285 275 1,63 peter_vojtek
96.49%
511897 Šurice import súpisných dokončený 220 211 1,98 peter_vojtek
95.91%
511901 Točnica import súpisných dokončený 127 110 1,56 peter_vojtek
86.61%
511919 Tomášovce import súpisných dokončený 539 414 1,14 peter_vojtek
76.81%
511927 Trebeľovce import súpisných dokončený 303 270 1,44 peter_vojtek
89.11%
557340 Trenč import súpisných dokončený 110 94 1,48 peter_vojtek
85.45%
511943 Tuhár import súpisných dokončený 193 184 1,32 peter_vojtek
95.34%
511994 Veľká nad Ipľom import súpisných dokončený 308 270 1,20 peter_vojtek
87.66%
512010 Veľké Dravce import súpisných dokončený 241 229 2,63 peter_vojtek
95.02%
557307 Vidiná import súpisných dokončený 563 518 1,38 peter_vojtek
92.01%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 07.08.2017

« Späť