Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
511226 Ábelová 322 248 1,43 peter_vojtek
77.02%
511234 Belina 175 137 1,15 peter_vojtek
78.29%
557315 Biskupice 346 343 1,71 peter_vojtek
99.13%
511251 Boľkovce 263 234 1,94 peter_vojtek
88.97%
511277 Budiná 222 215 1,70 peter_vojtek
96.85%
558273 Bulhary 104 103 2,15 peter_vojtek
99.04%
511293 Buzitka 153 144 1,68 peter_vojtek
94.12%
511323 Čakanovce 287 282 1,72 peter_vojtek
98.26%
511331 Čamovce 153 91 0,79 peter_vojtek
59.48%
511358 Divín 819 789 1,47 peter_vojtek
96.34%
511366 Dobroč 257 249 1,70 peter_vojtek
96.89%
511391 Fiľakovo 1 768 0 1,52
0%
511404 Fiľakovské Kováče 279 275 1,25 peter_vojtek
98.57%
557331 Gregorova Vieska 60 57 1,24 peter_vojtek
95%
511421 Halič 558 483 1,11 peter_vojtek
86.56%
511439 Holiša 200 191 1,55 gabriel
95.5%
511463 Jelšovec 112 109 2,17 peter_vojtek
97.32%
511480 Kalonda 101 88 1,26 peter_vojtek
87.13%
511374 Kotmanová 150 144 1,82 peter_vojtek
96%
511528 Lehôtka 114 98 1,01 peter_vojtek
85.96%
511536 Lentvora 49 41 1,77 peter_vojtek
83.67%
511544 Lipovany 133 117 1,71 peter_vojtek
87.97%
511552 Lovinobaňa 585 518 1,28 peter_vojtek
88.55%
511561 Ľuboreč 153 114 1,45 peter_vojtek
74.51%
511218 Lučenec 5 826 3 1,21
0.05%
511579 Lupoč 125 102 1,30 peter_vojtek
81.6%
511609 Mašková 122 110 1,32 peter_vojtek
90.16%
580309 Mikušovce 111 100 1,08 peter_vojtek
90.09%
511625 Mučín 213 200 2,02 peter_vojtek
93.9%
511641 Mýtna 413 374 1,15 peter_vojtek
90.56%
511668 Nitra nad Ipľom 97 88 1,28 peter_vojtek
90.72%
511676 Nové Hony 83 59 0,98 peter_vojtek
71.08%
511692 Panické Dravce 244 234 2,53 peter_vojtek
95.9%
511706 Píla 165 151 2,05 peter_vojtek
91.52%
511714 Pinciná 122 111 1,97 peter_vojtek
90.98%
511722 Pleš 99 89 1,57 peter_vojtek
89.9%
511749 Podrečany 214 158 1,24 peter_vojtek
73.83%
511757 Polichno 121 108 1,76 peter_vojtek
89.26%
511773 Praha 57 45 1,31 peter_vojtek
78.95%
511781 Prša 104 96 1,88 peter_vojtek
92.31%
511790 Radzovce 552 533 1,69 peter_vojtek
96.56%
511803 Rapovce 250 241 2,64 peter_vojtek
96.4%
511811 Ratka 142 131 1,60 peter_vojtek
92.25%
511838 Ružiná 298 238 1,08 peter_vojtek
79.87%
511846 Stará Halič 222 202 1,44 peter_vojtek
90.99%
511854 Šávoľ 169 157 1,92 peter_vojtek
92.9%
511862 Šiatorská Bukovinka 169 109 0,92 peter_vojtek
64.5%
511871 Šíd 285 275 1,63 peter_vojtek
96.49%
511897 Šurice 220 211 1,98 peter_vojtek
95.91%
511901 Točnica 127 110 1,63 peter_vojtek
86.61%
511919 Tomášovce 539 414 1,14 peter_vojtek
76.81%
511927 Trebeľovce 303 270 1,43 peter_vojtek
89.11%
557340 Trenč 110 94 1,28 peter_vojtek
85.45%
511943 Tuhár 193 184 1,32 peter_vojtek
95.34%
511994 Veľká nad Ipľom 308 270 1,22 peter_vojtek
87.66%
512010 Veľké Dravce 241 229 2,63 peter_vojtek
95.02%
557307 Vidiná 563 518 1,40 peter_vojtek
92.01%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť