Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
511269 Breznička import súpisných dokončený 310 309 1,69 synalik
99.68%
511315 Cinobaňa 546 0 1,23 synalik
0%
511340 České Brezovo 239 159 2,38 synalik
66.53%
557323 Ďubákovo import súpisných dokončený 58 54 1,89 synalik
93.1%
511447 Hradište import súpisných dokončený 167 161 2,06 synalik
96.41%
514900 Hrnčiarska Ves import súpisných dokončený 299 254 1,33 synalik
84.95%
514918 Hrnčiarske Zalužany import súpisných dokončený 342 317 1,52 synalik
92.69%
511471 Kalinovo 939 118 1,24 synalik
12.57%
511498 Kokava nad Rimavicou 1 371 26 1,19 synalik
1.9%
511501 Krná import súpisných dokončený 107 94 1,66 synalik
87.85%
511595 Málinec 536 82 1,75 synalik
15.3%
511617 Mládzovo import súpisných dokončený 66 65 2,42 synalik
98.48%
511684 Ozdín 174 66 1,12 synalik
37.93%
511765 Poltár 1 573 0 1,69 synalik
0%
511820 Rovňany 125 0 1,32 synalik
0%
515515 Selce 78 0 1,83 synalik
0%
515591 Sušany 235 0 1,33 synalik
0%
511889 Šoltýska 88 0 2,22 synalik
0%
511978 Uhorské 272 0 1,12 synalik
0%
580317 Utekáč import súpisných dokončený 346 310 1,84 synalik
89.6%
512001 Veľká Ves 175 0 2,15 synalik
0%
582051 Zlatno import súpisných dokončený 74 66 1,53 synalik
89.19%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť