Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
557757 Abovce import súpisných dokončený 206 178 1,10
86.41%
514489 Babinec import súpisných dokončený 73 71 3,44
97.26%
514501 Barca import súpisných dokončený 72 67 1,51
93.06%
514519 Bátka import súpisných dokončený 255 218 1,21
85.49%
514535 Belín import súpisných dokončený 65 55 1,51
84.62%
514543 Blhovce import súpisných dokončený 239 224 1,36
93.72%
514551 Bottovo import súpisných dokončený 111 106 1,44
95.5%
514586 Budikovany import súpisných dokončený 65 59 1,11
90.77%
514594 Cakov import súpisných dokončený 82 76 2,26
92.68%
514608 Čerenčany import súpisných dokončený 227 194 1,25
85.46%
514616 Čierny Potok import súpisných dokončený 89 81 0,97
91.01%
514624 Číž import súpisných dokončený 195 178 2,02
91.28%
514632 Dolné Zahorany import súpisných dokončený 95 93 2,63
97.89%
514641 Dražice import súpisných dokončený 88 83 1,96
94.32%
514659 Drienčany import súpisných dokončený 131 124 1,91
94.66%
514667 Drňa import súpisných dokončený 84 72 1,41
85.71%
514683 Dubno import súpisných dokončený 53 51 1,29
96.23%
514691 Dubovec import súpisných dokončený 173 165 1,66
95.38%
557919 Dulovo import súpisných dokončený 37 31 1,38
83.78%
514713 Figa import súpisných dokončený 130 119 0,99
91.54%
514730 Gemerček import súpisných dokončený 65 61 1,42
93.85%
514764 Gemerské Dechtáre import súpisných dokončený 177 154 0,90
87.01%
557889 Gemerské Michalovce import súpisných dokončený 57 54 2,32
94.74%
514781 Gemerský Jablonec import súpisných dokončený 250 235 1,81
94%
514799 Gortva import súpisných dokončený 148 127 1,05
85.81%
514811 Hajnáčka import súpisných dokončený 455 421 1,66
92.53%
514829 Hnúšťa 1 475 0 1,36
0%
514837 Hodejov import súpisných dokončený 358 339 1,50
94.69%
514845 Hodejovec import súpisných dokončený 81 73 2,23
90.12%
514853 Horné Zahorany import súpisných dokončený 71 57 1,58
80.28%
514861 Hostice import súpisných dokončený 233 225 1,84
96.57%
514870 Hostišovce import súpisných dokončený 77 72 2,80
93.51%
514888 Hrachovo import súpisných dokončený 257 242 1,00
94.16%
514926 Hrušovo import súpisných dokončený 146 131 3,03
89.73%
514934 Hubovo import súpisných dokončený 84 82 2,23
97.62%
514942 Husiná import súpisných dokončený 174 161 1,40
92.53%
514951 Chanava import súpisných dokončený 228 202 1,07
88.6%
514969 Chrámec import súpisných dokončený 124 108 1,39
87.1%
514985 Ivanice import súpisných dokončený 74 70 1,75
94.59%
514993 Janice import súpisných dokončený 53 50 1,17
94.34%
515001 Jesenské 743 0 1,91
0%
515019 Jestice import súpisných dokončený 82 79 1,20
96.34%
515027 Kaloša import súpisných dokončený 155 140 1,95
90.32%
515035 Kesovce import súpisných dokončený 36 35 1,39
97.22%
515043 Klenovec import súpisných dokončený 1 087 915 1,55
84.18%
515051 Kociha import súpisných dokončený 103 87 2,12
84.47%
515060 Konrádovce import súpisných dokončený 132 109 1,02
82.58%
515078 Kráľ import súpisných dokončený 238 215 1,35
90.34%
515086 Kraskovo import súpisných dokončený 81 77 1,68
95.06%
515094 Krokava import súpisných dokončený 62 68 1,69
109.68%
515108 Kružno import súpisných dokončený 141 133 1,17
94.33%
515116 Kyjatice import súpisných dokončený 56 54 2,60
96.43%
515124 Lehota nad Rimavicou import súpisných dokončený 163 136 1,55
83.44%
515132 Lenartovce import súpisných dokončený 179 156 1,25
87.15%
515141 Lenka import súpisných dokončený 85 84 2,15
98.82%
515167 Lipovec import súpisných dokončený 34 33 3,41
97.06%
515175 Lukovištia import súpisných dokončený 148 124 1,51
83.78%
515183 Martinová import súpisných dokončený 56 54 1,43
96.43%
515205 Neporadza import súpisných dokončený 74 76 2,21
102.7%
557790 Nižný Skálnik import súpisných dokončený 91 89 1,50
97.8%
515230 Nová Bašta import súpisných dokončený 224 209 0,91
93.3%
515248 Orávka import súpisných dokončený 105 95 1,46
90.48%
515264 Ožďany import súpisných dokončený 561 494 1,51
88.06%
515272 Padarovce import súpisných dokončený 77 76 2,09
98.7%
515281 Pavlovce import súpisných dokončený 96 81 1,95
84.38%
515299 Petrovce import súpisných dokončený 141 117 2,09
82.98%
515337 Poproč import súpisných dokončený 30 27 3,50
90%
515345 Potok import súpisných dokončený 43 40 2,19
93.02%
515353 Radnovce import súpisných dokončený 123 120 1,16
97.56%
557854 Rakytník import súpisných dokončený 88 78 2,07
88.64%
515388 Ratkovská Lehota import súpisných dokončený 51 44 2,11
86.27%
515396 Ratkovská Suchá import súpisných dokončený 52 48 2,25
92.31%
557765 Riečka import súpisných dokončený 99 84 1,30
84.85%
515426 Rimavská Baňa import súpisných dokončený 175 159 1,13
90.86%
515442 Rimavská Seč import súpisných dokončený 447 419 1,52
93.74%
514462 Rimavská Sobota 5 228 1 746 1,29
33.4%
515451 Rimavské Brezovo import súpisných dokončený 191 177 1,14
92.67%
515469 Rimavské Janovce import súpisných dokončený 474 446 1,39
94.09%
557811 Rimavské Zalužany import súpisných dokončený 141 131 1,32
92.91%
515485 Rovné import súpisných dokončený 115 102 1,28
88.7%
515493 Rumince import súpisných dokončený 146 128 1,55
87.67%
515531 Slizké import súpisných dokončený 45 43 2,70
95.56%
515540 Stará Bašta import súpisných dokončený 157 151 2,07
96.18%
515566 Stránska import súpisných dokončený 98 80 1,02
81.63%
515582 Studená import súpisných dokončený 118 116 1,28
98.31%
515604 Sútor import súpisných dokončený 98 97 2,66
98.98%
515621 Šimonovce import súpisných dokončený 172 143 1,41
83.14%
515639 Širkovce import súpisných dokončený 302 262 1,19
86.75%
515647 Španie Pole import súpisných dokončený 55 49 1,13
89.09%
515655 Štrkovec import súpisných dokončený 119 98 1,18
82.35%
515663 Tachty import súpisných dokončený 170 152 1,32
89.41%
515671 Teplý Vrch import súpisných dokončený 115 100 1,30
86.96%
515680 Tisovec 1 706 1 413 1,19 synalik
82.83%
515698 Tomášovce import súpisných dokončený 81 76 2,36
93.83%
515701 Uzovská Panica import súpisných dokončený 195 180 2,44
92.31%
515795 Valice import súpisných dokončený 69 66 1,18
95.65%
515710 Včelince import súpisných dokončený 236 204 1,10
86.44%
515728 Večelkov import súpisných dokončený 114 94 1,18
82.46%
515736 Veľké Teriakovce import súpisných dokončený 314 271 1,54
86.31%
515744 Veľký Blh import súpisných dokončený 387 351 2,02
90.7%
515752 Vieska nad Blhom import súpisných dokončený 43 38 1,17
88.37%
515779 Vlkyňa import súpisných dokončený 105 102 1,28
97.14%
557901 Vyšné Valice import súpisných dokončený 106 99 1,69
93.4%
515809 Vyšný Skálnik import súpisných dokončený 81 75 1,80
92.59%
515817 Zádor import súpisných dokončený 45 45 2,27
100%
557927 Zacharovce import súpisných dokončený 145 134 1,38
92.41%
515841 Žíp import súpisných dokončený 55 51 1,19
92.73%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť