Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
515868 Balog nad Ipľom 327 313 1,67 synalik
95.72%
515876 Bátorová 173 132 1,07 synalik
76.3%
515884 Brusník 65 56 1,54 synalik
86.15%
515892 Bušince 479 439 1,62 synalik
91.65%
515906 Čebovce 484 409 1,57 synalik
84.5%
515914 Čeláre 205 154 1,12 synalik
75.12%
515922 Čelovce 268 170 1,21 synalik
63.43%
515931 Červeňany 26 13 1,70 synalik
50%
515949 Dačov Lom 258 214 1,32 synalik
82.95%
515957 Dolinka 237 191 1,19 synalik
80.59%
515965 Dolná Strehová 306 278 2,09 synalik
90.85%
515973 Dolné Plachtince 299 266 1,49 synalik
88.96%
515981 Dolné Strháre 153 124 1,43 synalik
81.05%
515990 Ďurkovce 83 76 1,86 synalik
91.57%
516007 Glabušovce 60 54 1,67 synalik
90%
516015 Horná Strehová 113 92 1,40 synalik
81.42%
516023 Horné Plachtince 119 99 1,27 synalik
83.19%
516031 Horné Strháre 166 148 1,41 synalik
89.16%
516040 Hrušov 483 387 1,27 synalik
80.12%
516058 Chrastince 100 85 1,35 synalik
85%
516066 Chrťany 70 62 1,59 synalik
88.57%
516074 Ipeľské Predmostie 293 256 1,28 synalik
87.37%
516082 Kamenné Kosihy 155 141 1,56 synalik
90.97%
516091 Kiarov 133 107 1,75 synalik
80.45%
516104 Kleňany 160 149 1,15 synalik
93.13%
516112 Koláre 148 112 1,14 synalik
75.68%
516121 Kosihovce 262 231 1,35 synalik
88.17%
516139 Kosihy nad Ipľom 191 176 1,06 synalik
92.15%
516147 Kováčovce 159 112 1,26 synalik
70.44%
516155 Lesenice 225 180 0,98 synalik
80%
516163 Ľuboriečka 105 62 1,44 synalik
59.05%
516171 Malá Čalomija 132 104 0,99 synalik
78.79%
558206 Malé Straciny 106 66 1,25 synalik
62.26%
516198 Malé Zlievce 115 71 1,29 synalik
61.74%
558192 Malý Krtíš 196 172 1,38 synalik
87.76%
516210 Modrý Kameň 783 657 1,51 synalik
83.91%
516228 Muľa 110 85 1,70 synalik
77.27%
516236 Nenince 557 502 1,50 synalik
90.13%
516244 Nová Ves 173 157 1,47 synalik
90.75%
516252 Obeckov 176 173 1,54 synalik
98.3%
516261 Olováry 175 143 1,45 synalik
81.71%
516279 Opatovská Nová Ves 305 285 1,66 synalik
93.44%
516287 Opava 112 80 1,21 synalik
71.43%
516295 Pôtor 418 332 1,08 synalik
79.43%
516309 Pravica 54 42 1,93 synalik
77.78%
516317 Príbelce 303 272 1,69 synalik
89.77%
516333 Sečianky 193 179 1,34 synalik
92.75%
516341 Seľany 149 100 1,29 synalik
67.11%
516368 Senné 111 88 1,62 synalik
79.28%
516376 Sklabiná 328 280 1,31 synalik
85.37%
516384 Slovenské Ďarmoty 279 208 1,01 synalik
74.55%
516392 Slovenské Kľačany 77 53 1,64 synalik
68.83%
516406 Stredné Plachtince 327 288 0,97 synalik
88.07%
516414 Sucháň 225 159 1,03 synalik
70.67%
516422 Suché Brezovo 118 30 1,14 synalik
25.42%
516431 Širákov 235 0 1,45 synalik
0%
516449 Šuľa 38 34 1,80 synalik
89.47%
516457 Trebušovce 116 100 1,19 synalik
86.21%
516465 Veľká Čalomija 255 240 0,93 synalik
94.12%
516473 Veľká Ves nad Ipľom 194 173 0,81 synalik
89.18%
558214 Veľké Straciny 97 82 0,83 synalik
84.54%
516490 Veľké Zlievce 296 203 1,30 synalik
68.58%
515850 Veľký Krtíš 2 016 0 1,12
0%
516503 Veľký Lom 166 86 1,30 synalik
51.81%
516511 Vieska 68 56 1,33 synalik
82.35%
516520 Vinica 1 214 1 129 1,48 synalik
93%
516538 Vrbovka 145 124 1,55 synalik
85.52%
516546 Záhorce 281 270 1,50 synalik
96.09%
516554 Závada 145 129 1,20 synalik
88.97%
516562 Zombor 56 39 1,67 synalik
69.64%
516571 Želovce 584 511 1,28 synalik
87.5%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť