Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
518166 Babiná 247 200 1,32 synalik
80.97%
518174 Bacúrov 92 85 1,68 synalik
92.39%
518191 Breziny 133 116 1,76 synalik
87.22%
518204 Budča 531 478 1,53 synalik
90.02%
518221 Bzovská Lehôtka 72 68 1,60 synalik
94.44%
518298 Dobrá Niva 768 604 1,47 synalik
78.65%
518361 Dubové 110 106 2,27 synalik
96.36%
518476 Hronská Breznica 146 116 1,18 synalik
79.45%
518506 Kováčová 696 542 1,36 synalik
77.87%
518581 Lešť (vojenský obvod) 0 0 0,00 synalik
0%
558133 Lieskovec 597 327 1,09 synalik
54.77%
558087 Lukavica 85 79 1,37 synalik
92.94%
518654 Michalková 55 46 1,84 synalik
83.64%
518662 Očová 1 191 366 1,25 synalik
30.73%
518671 Ostrá Lúka 149 137 1,30 synalik
91.95%
518689 Pliešovce 1 268 185 1,00 synalik
14.59%
518697 Podzámčok 234 177 1,18 synalik
75.64%
518727 Sása 321 209 0,97 synalik
65.11%
518760 Sielnica 579 453 1,54 synalik
78.24%
518808 Sliač 1 425 810 1,04 synalik
56.84%
518875 Tŕnie 210 192 1,34 synalik
91.43%
518891 Turová 195 0 1,72 synalik
0%
581585 Veľká Lúka 250 187 1,10 synalik
74.8%
518158 Zvolen 8 146 2 961 1,30 synalik
36.35%
518972 Zvolenská Slatina 1 174 956 1,59 synalik
81.43%
518981 Železná Breznica 265 217 1,63 synalik
81.89%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť