Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
520071 Brestov nad Laborcom import súpisných dokončený 46 46 3,26 synalik
100%
520098 Čabalovce import súpisných dokončený 162 151 2,06 synalik
93.21%
520101 Čabiny import súpisných dokončený 238 220 1,87 synalik
92.44%
520128 Čertižné import súpisných dokončený 216 210 1,42 synalik
97.22%
520187 Habura import súpisných dokončený 278 254 1,02 synalik
91.37%
520314 Kalinov import súpisných dokončený 136 125 1,91 synalik
91.91%
520411 Krásny Brod import súpisných dokončený 285 235 1,65 synalik
82.46%
520471 Medzilaborce 1 347 0 1,44
0%
520519 Ňagov import súpisných dokončený 165 138 0,91 synalik
83.64%
520578 Oľka import súpisných dokončený 227 216 1,70 synalik
95.15%
520586 Oľšinkov import súpisných dokončený 57 55 1,58 synalik
96.49%
520616 Palota 97 95 2,39 synalik
97.94%
520691 Radvaň nad Laborcom 263 253 2,23 synalik
96.2%
520705 Repejov 114 112 2,09 synalik
98.25%
559610 Rokytovce import súpisných dokončený 81 65 1,77 synalik
80.25%
520713 Roškovce 114 113 2,59 synalik
99.12%
520853 Sukov 77 74 2,36 synalik
96.1%
520861 Svetlice 135 80 0,93 synalik
59.26%
520951 Valentovce 49 47 1,84 synalik
95.92%
520993 Volica import súpisných dokončený 146 138 2,51 synalik
94.52%
521001 Výrava import súpisných dokončený 117 110 2,41 synalik
94.02%
521060 Zbojné import súpisných dokončený 126 121 2,79 synalik
96.03%
521078 Zbudská Belá import súpisných dokončený 114 99 1,20 synalik
86.84%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť