Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
527114 Baňa import súpisných dokončený 63 57 2,08
90.48%
527157 Breznica import súpisných dokončený 222 211 2,40
95.05%
527165 Breznička import súpisných dokončený 49 48 2,52
97.96%
527173 Brusnica import súpisných dokončený 114 110 2,58
96.49%
527181 Bukovce import súpisných dokončený 137 135 1,74
98.54%
527190 Bystrá import súpisných dokončený 36 35 3,44
97.22%
527203 Bžany import súpisných dokončený 410 369 1,35
90%
527262 Duplín import súpisných dokončený 153 145 2,69
94.77%
527289 Gribov import súpisných dokončený 56 49 2,36
87.5%
527297 Havaj import súpisných dokončený 127 125 1,63
98.43%
527335 Chotča import súpisných dokončený 170 160 1,70
94.12%
527343 Jakušovce import súpisných dokončený 27 26 2,37
96.3%
527386 Kolbovce import súpisných dokončený 53 52 2,27
98.11%
527408 Korunková import súpisných dokončený 44 43 3,47
97.73%
527416 Kožuchovce import súpisných dokončený 22 20 2,33
90.91%
527467 Krišľovce import súpisných dokončený 18 16 1,22
88.89%
527793 Kručov import súpisných dokončený 75 74 1,78
98.67%
527475 Krušinec import súpisných dokončený 69 62 1,57
89.86%
527513 Lomné import súpisných dokončený 94 92 2,62
97.87%
527521 Makovce import súpisných dokončený 56 56 3,39
100%
527530 Malá Poľana import súpisných dokončený 73 71 2,18
97.26%
527572 Miková import súpisných dokončený 116 114 2,34
98.28%
527581 Miňovce import súpisných dokončený 102 97 1,90
95.1%
527611 Mrázovce import súpisných dokončený 30 28 2,61
93.33%
527637 Nižná Olšava import súpisných dokončený 116 113 2,53
97.41%
527700 Oľšavka import súpisných dokončený 75 74 1,86
98.67%
527718 Potôčky import súpisných dokončený 26 23 2,81
88.46%
527726 Potoky import súpisných dokončený 33 32 2,83
96.97%
527815 Soľník import súpisných dokončený 27 26 4,04
96.3%
527823 Staškovce import súpisných dokončený 97 91 2,61
93.81%
527840 Stropkov import súpisných dokončený import orientačných dokončený 1 711 1 562 1,38
91.29%
527866 Šandal import súpisných dokončený 157 146 1,56
92.99%
527912 Tisinec import súpisných dokončený 128 115 1,27
89.84%
527921 Tokajík import súpisných dokončený 44 42 2,43
95.45%
527939 Turany nad Ondavou import súpisných dokončený 129 119 1,96
92.25%
527971 Varechovce import súpisných dokončený 84 82 2,47
97.62%
527980 Veľkrop import súpisných dokončený 63 62 2,68
98.41%
527998 Vislava import súpisných dokončený 69 67 1,66
97.1%
528005 Vladiča import súpisných dokončený 115 109 2,65
94.78%
528013 Vojtovce import súpisných dokončený 44 43 2,21
97.73%
528021 Vyškovce 53 49 2,16
92.45%
528048 Vyšná Olšava import súpisných dokončený 156 150 1,47
96.15%
560073 Vyšný Hrabovec import súpisných dokončený 55 52 1,39
94.55%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť