Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
527122 Belejovce import súpisných dokončený 22 22 2,00
100%
527131 Beňadikovce import súpisných dokončený 91 86 2,17
94.51%
527149 Bodružal import súpisných dokončený 34 31 1,24
91.18%
527211 Cernina 177 8 0,20
4.52%
527220 Cigla import súpisných dokončený 49 47 2,14
95.92%
527238 Dlhoňa import súpisných dokončený 34 33 2,44
97.06%
527246 Dobroslava import súpisných dokončený 37 33 2,38
89.19%
527254 Dubová import súpisných dokončený 113 103 1,33
91.15%
580601 Dukovce import súpisných dokončený 66 64 1,82
96.97%
527271 Fijaš import súpisných dokončený 51 50 1,71
98.04%
519197 Giraltovce 747 22 1,68
2.95%
527301 Havranec import súpisných dokončený 12 12 1,77
100%
527319 Hrabovčík import súpisných dokončený 120 104 1,05
86.67%
527327 Hunkovce import súpisných dokončený 88 85 2,69
96.59%
527351 Jurkova Voľa import súpisných dokončený 54 50 2,29
92.59%
519316 Kalnište import súpisných dokončený 148 142 2,17
95.95%
527360 Kapišová import súpisných dokončený 109 106 1,45
97.25%
527378 Kečkovce import súpisných dokončený 87 84 1,81
96.55%
519332 Kobylnice import súpisných dokončený 38 36 2,27
94.74%
527394 Korejovce import súpisných dokončený 36 35 1,33
97.22%
519391 Kračúnovce import súpisných dokončený 320 306 1,63
95.63%
527424 Krajná Bystrá import súpisných dokončený 80 73 2,57
91.25%
527432 Krajná Poľana import súpisných dokončený 63 62 1,85
98.41%
527441 Krajná Porúbka import súpisných dokončený 31 30 2,41
96.77%
527459 Krajné Čierno import súpisných dokončený 33 31 1,97
93.94%
527483 Kružlová import súpisných dokončený 121 115 1,04
95.04%
519448 Kuková import súpisných dokončený 194 147 1,20
75.77%
527491 Kurimka import súpisných dokončený 156 146 2,27
93.59%
527505 Ladomirová import súpisných dokončený 217 180 1,85
82.95%
519537 Lúčka import súpisných dokončený 139 107 1,21
76.98%
519561 Lužany pri Topli import súpisných dokončený 80 77 2,38
96.25%
527548 Matovce import súpisných dokončený 30 27 2,33
90%
527556 Medvedie import súpisných dokončený 36 34 2,09
94.44%
527564 Mestisko import súpisných dokončený 165 154 1,06
93.33%
519596 Mičakovce import súpisných dokončený 48 42 1,53
87.5%
527599 Miroľa import súpisných dokončený 45 40 1,58
88.89%
527602 Mlynárovce import súpisných dokončený 111 108 2,26
97.3%
527629 Nižná Jedľová 77 61 1,50
79.22%
527645 Nižná Pisaná import súpisných dokončený 52 49 1,91
94.23%
527653 Nižný Komárnik import súpisných dokončený 63 58 2,41
92.06%
527661 Nižný Mirošov import súpisných dokončený 87 86 2,14
98.85%
527670 Nižný Orlík import súpisných dokončený 109 103 1,60
94.5%
527688 Nová Polianka import súpisných dokončený 24 22 1,64
91.67%
527696 Okrúhle import súpisných dokončený 172 136 1,88
79.07%
527734 Príkra import súpisných dokončený 24 24 3,54
100%
527742 Pstriná 50 15 2,10
30%
527751 Radoma import súpisných dokončený 151 136 1,57
90.07%
527769 Rakovčík import súpisných dokončený 58 55 1,85
94.83%
527777 Rovné 137 141 2,35
102.92%
527785 Roztoky import súpisných dokončený 85 78 1,56
91.76%
527807 Soboš 72 57 1,23
79.17%
527831 Stročín import súpisných dokončený 141 129 1,33
91.49%
527858 Svidnička import súpisných dokončený 68 67 2,48
98.53%
527106 Svidník 1 716 5 1,24
0.29%
527874 Šarbov import súpisných dokončený 18 17 1,55
94.44%
527882 Šarišský Štiavnik import súpisných dokončený 75 74 2,15
98.67%
527891 Šemetkovce 47 19 2,71
40.43%
527904 Štefurov import súpisných dokončený 44 42 2,25
95.45%
527947 Vagrinec import súpisných dokončený 52 49 0,77
94.23%
527955 Valkovce import súpisných dokončený 72 67 2,12
93.06%
527963 Vápeník import súpisných dokončený 39 38 3,07
97.44%
528030 Vyšná Jedľová import súpisných dokončený 58 57 1,85
98.28%
528056 Vyšná Pisaná import súpisných dokončený 34 32 2,43
94.12%
528064 Vyšný Komárnik import súpisných dokončený 43 41 2,30
95.35%
528072 Vyšný Mirošov import súpisných dokončený 155 144 1,62
92.9%
528081 Vyšný Orlík import súpisných dokončený 125 118 1,05
94.4%
519987 Železník import súpisných dokončený 144 139 1,99
96.53%
519995 Želmanovce import súpisných dokončený 90 81 1,52
90%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť