Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
544060 Babie 82 67 1,02 synalik
81.71%
544078 Banské 348 319 1,46 synalik
91.67%
544086 Benkovce 149 142 1,59 synalik
95.3%
544094 Bystré 603 0 1,77 synalik
0%
544108 Cabov 124 121 1,55 synalik
97.58%
544116 Čaklov 483 465 1,38 synalik
96.27%
544124 Čičava 200 186 1,82 synalik
93%
544132 Čierne nad Topľou 242 227 2,15 synalik
93.8%
544141 Ďapalovce 132 129 2,54 synalik
97.73%
544159 Davidov 258 253 1,48 synalik
98.06%
544167 Detrík 33 30 1,89 synalik
90.91%
544175 Dlhé Klčovo 359 342 1,56 synalik
95.26%
544183 Ďurďoš 78 69 2,13 synalik
88.46%
544191 Giglovce 55 55 4,09 synalik
100%
544205 Girovce 33 27 1,24 synalik
81.82%
544213 Hanušovce nad Topľou 617 0 1,29 synalik
0%
581674 Hencovce 376 340 1,18 synalik
90.43%
544221 Hermanovce nad Topľou 213 198 1,64 synalik
92.96%
544230 Hlinné 290 278 1,70 synalik
95.86%
528731 Holčíkovce 486 424 1,24 synalik
87.24%
528749 Jasenovce 89 81 2,16 synalik
91.01%
528757 Jastrabie nad Topľou 114 109 1,43 synalik
95.61%
528765 Juskova Voľa 98 77 1,11 synalik
78.57%
528773 Kamenná Poruba 183 177 1,54 synalik
96.72%
528781 Kladzany 187 182 1,58 synalik
97.33%
528790 Komárany 148 139 1,53 synalik
93.92%
528811 Kučín 178 167 1,59 synalik
93.82%
528820 Kvakovce 475 7 1,37 synalik
1.47%
528838 Majerovce 133 125 1,56 synalik
93.98%
528846 Malá Domaša 120 112 1,44 synalik
93.33%
528854 Matiaška 84 78 1,77 synalik
92.86%
528862 Medzianky 109 102 1,49 synalik
93.58%
528871 Merník 204 191 1,74 synalik
93.63%
528889 Michalok 119 115 2,27 synalik
96.64%
528901 Nižný Hrabovec 440 418 1,53 synalik
95%
528919 Nižný Hrušov 482 452 2,04 synalik
93.78%
528927 Nižný Kručov 106 102 1,52 synalik
96.23%
528935 Nová Kelča 355 309 1,43 synalik
87.04%
528943 Ondavské Matiašovce 208 200 1,50 synalik
96.15%
528960 Pavlovce 207 188 1,54 synalik
90.82%
528978 Petkovce 50 47 1,94 synalik
94%
528986 Petrovce 145 132 1,86 synalik
91.03%
528994 Piskorovce 51 50 2,15 synalik
98.04%
529001 Poša 203 187 1,73 synalik
92.12%
529028 Prosačov 41 38 1,39 synalik
92.68%
529036 Radvanovce 65 61 0,99 synalik
93.85%
529044 Rafajovce 46 44 2,05 synalik
95.65%
529052 Remeniny 103 94 1,09 synalik
91.26%
529079 Rudlov 172 158 1,69 synalik
91.86%
529109 Ruská Voľa 25 23 1,65 synalik
92%
529125 Sačurov 440 418 1,70 synalik
95%
529133 Sečovská Polianka 689 668 1,42 synalik
96.95%
529141 Sedliská 334 319 1,81 synalik
95.51%
529150 Skrabské 172 169 1,37 synalik
98.26%
529168 Slovenská Kajňa 215 206 1,33 synalik
95.81%
529176 Soľ 516 451 1,56 synalik
87.4%
529184 Štefanovce 54 52 2,81 synalik
96.3%
529192 Tovarné 281 269 1,57 synalik
95.73%
529206 Tovarnianska Polianka 46 45 1,48 synalik
97.83%
529214 Vavrinec 23 23 1,74 synalik
100%
529222 Vechec 400 386 1,34 synalik
96.5%
529231 Vlača 73 71 1,76 synalik
97.26%
544051 Vranov nad Topľou 3 395 5 1,15 synalik
0.15%
529117 Vyšný Kazimír 79 68 2,03 synalik
86.08%
529257 Vyšný Žipov 297 296 1,60 synalik
99.66%
529265 Zámutov 638 571 1,33 synalik
89.5%
529281 Zlatník 30 26 2,58 synalik
86.67%
529290 Žalobín 198 191 2,19 synalik
96.46%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť