Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
521141 Bačkovík import súpisných dokončený 90 86 2,10 Durko
95.56%
521159 Baška import súpisných dokončený 223 210 1,71 Durko
94.17%
521167 Belža import súpisných dokončený 124 116 0,87 Durko
93.55%
521175 Beniakovce import súpisných dokončený 197 167 1,18 Durko
84.77%
521183 Bidovce import súpisných dokončený 320 299 1,10 Durko
93.44%
521191 Blažice import súpisných dokončený 137 128 1,26 Durko
93.43%
559831 Bočiar import súpisných dokončený 64 58 1,10 Durko
90.63%
521205 Bohdanovce import súpisných dokončený 270 279 1,06 Durko
103.33%
521213 Boliarov import súpisných dokončený 132 121 1,75 Durko
91.67%
521221 Budimír import súpisných dokončený 348 307 0,97 Durko
88.22%
521248 Bukovec import súpisných dokončený 282 259 1,19 Durko
91.84%
521256 Bunetice import súpisných dokončený 46 42 0,78 Durko
91.3%
521264 Buzica import súpisných dokončený 294 268 1,06 Durko
91.16%
521272 Cestice import súpisných dokončený 267 232 0,99 Durko
86.89%
521281 Čakanovce import súpisných dokončený 111 120 1,13 Durko
108.11%
521299 Čaňa 1 265 1 1,19
0.08%
521302 Čečejovce import súpisných dokončený 613 508 1,02 Durko
82.87%
521311 Čižatice import súpisných dokončený 124 106 0,88 Durko
85.48%
521329 Debraď import súpisných dokončený 141 155 1,04 Durko
109.93%
521337 Drienovec import súpisných dokončený 467 446 1,03 Durko
95.5%
521345 Družstevná pri Hornáde import súpisných dokončený 573 534 1,01 Durko
93.19%
521353 Ďurďošík import súpisných dokončený 128 119 0,87 Durko
92.97%
521361 Ďurkov import súpisných dokončený 346 331 1,45 Durko
95.66%
559873 Dvorníky-Včeláre import súpisných dokončený 199 181 1,20 Durko
90.95%
521370 Geča import súpisných dokončený 473 437 1,20 Durko
92.39%
521388 Gyňov import súpisných dokončený 208 176 0,97 Durko
84.62%
521396 Hačava import súpisných dokončený 107 108 1,22 Durko
100.93%
518123 Háj import súpisných dokončený 119 121 1,21 Durko
101.68%
521400 Haniska import súpisných dokončený 446 408 1,28 Durko
91.48%
521418 Herľany import súpisných dokončený 124 118 1,58 Durko
95.16%
521426 Hodkovce import súpisných dokončený 114 114 1,35 Durko
100%
518107 Hosťovce import súpisných dokončený 110 103 1,27 Durko
93.64%
521442 Hrašovík import súpisných dokončený 125 113 1,11 Durko
90.4%
521469 Hýľov import súpisných dokončený 166 164 1,27 Durko
98.8%
599310 Chorváty import súpisných dokončený 62 55 0,97 Durko
88.71%
521477 Chrastné import súpisných dokončený 100 89 1,47 Durko
89%
521485 Janík import súpisných dokončený 228 204 1,09 Durko
89.47%
521493 Jasov import súpisných dokončený 660 655 1,38 Durko
99.24%
521507 Kalša import súpisných dokončený 234 204 1,16 Durko
87.18%
521523 Kecerovce import súpisných dokončený 311 282 1,64 Durko
90.68%
521540 Kecerovský Lipovec import súpisných dokončený 61 65 1,01 Durko
106.56%
559687 Kechnec import súpisných dokončený 283 247 1,03 Durko
87.28%
521558 Kokšov-Bakša import súpisných dokončený 305 294 1,12 Durko
96.39%
521566 Komárovce import súpisných dokončený 129 130 0,98 Durko
100.78%
582514 Kostoľany nad Hornádom import súpisných dokončený 430 367 1,07 Durko
85.35%
521574 Košická Belá import súpisných dokončený 732 705 1,30 Durko
96.31%
521582 Košická Polianka import súpisných dokončený 248 238 1,03 Durko
95.97%
521591 Košické Oľšany import súpisných dokončený 382 320 1,30 Durko
83.77%
521604 Košický Klečenov import súpisných dokončený 105 91 0,88 Durko
86.67%
521612 Kráľovce import súpisných dokončený 191 177 1,05 Durko
92.67%
521639 Kysak import súpisných dokončený 599 539 1,12 Durko
89.98%
521655 Malá Ida import súpisných dokončený 489 405 1,32 Durko
82.82%
521663 Malá Lodina import súpisných dokončený 247 227 1,11 Durko
91.9%
521671 Medzev import súpisných dokončený 1 075 1 013 1,33 Durko
94.23%
580252 Milhosť import súpisných dokončený 102 107 1,04 Durko
104.9%
521680 Mokrance import súpisných dokončený 470 408 0,88 Durko
86.81%
521698 Moldava nad Bodvou 1 822 5 1,04
0.27%
521701 Mudrovce import súpisných dokončený 37 37 2,25 Durko
100%
518140 Nižná Hutka import súpisných dokončený 235 203 1,09 Durko
86.38%
521728 Nižná Kamenica import súpisných dokončený 157 140 2,10 Durko
89.17%
521736 Nižná Myšľa import súpisných dokončený 373 379 1,46 Durko
101.61%
521744 Nižný Čaj import súpisných dokončený 76 69 1,06 Durko
90.79%
521752 Nižný Klátov import súpisných dokončený 386 354 1,33 Durko
91.71%
521761 Nižný Lánec import súpisných dokončený 90 81 0,92 Durko
90%
521787 Nováčany import súpisných dokončený 226 230 1,56 Durko
101.77%
521795 Nová Polhora import súpisných dokončený 142 134 1,50 Durko
94.37%
521809 Nový Salaš import súpisných dokončený 79 73 1,74 Durko
92.41%
521817 Obišovce import súpisných dokončený 210 198 1,05 Durko
94.29%
521825 Olšovany import súpisných dokončený 127 123 1,04 Durko
96.85%
521833 Opátka import súpisných dokončený 73 67 1,13 Durko
91.78%
521841 Opiná import súpisných dokončený 62 62 1,14 Durko
100%
521850 Paňovce import súpisných dokončený 229 231 1,25 Durko
100.87%
521868 Peder import súpisných dokončený 143 130 1,02 Durko
90.91%
521876 Perín-Chym import súpisných dokončený 482 453 1,07 Durko
93.98%
521884 Ploské import súpisných dokončený 184 179 1,03 Durko
97.28%
521892 Poproč 914 1 1,39
0.11%
521906 Rákoš import súpisných dokončený 110 105 1,49 Durko
95.45%
521914 Rankovce import súpisných dokončený 123 112 1,98 Durko
91.06%
521922 Rešica import súpisných dokončený 130 113 1,04 Durko
86.92%
521931 Rozhanovce import súpisných dokončený 601 557 1,14 Durko
92.68%
521949 Rudník import súpisných dokončený 250 251 1,41 Durko
100.4%
521957 Ruskov import súpisných dokončený 465 436 1,35 Durko
93.76%
521965 Sady nad Torysou import súpisných dokončený 501 438 1,30 Durko
87.43%
521973 Seňa import súpisných dokončený 498 427 0,87 Durko
85.74%
521981 Skároš import súpisných dokončený 236 259 1,32 Durko
109.75%
518115 Slančík import súpisných dokončený 90 91 1,93 Durko
101.11%
522007 Slanec import súpisných dokončený 401 358 1,08 Durko
89.28%
522015 Slanská Huta import súpisných dokončený 119 118 1,39 Durko
99.16%
522023 Slanské Nové Mesto import súpisných dokončený 182 154 0,92 Durko
84.62%
522031 Sokoľ import súpisných dokončený 405 367 1,16 Durko
90.62%
559865 Sokoľany import súpisných dokončený 226 209 0,88 Durko
92.48%
522040 Svinica import súpisných dokončený 289 269 1,75 Durko
93.08%
522066 Šemša import súpisných dokončený 222 221 1,41 Durko
99.55%
522074 Štós import súpisných dokončený 262 265 1,03 Durko
101.15%
522082 Trebejov import súpisných dokončený 159 153 1,34 Durko
96.23%
522091 Trsťany import súpisných dokončený 86 79 1,10 Durko
91.86%
522104 Trstené pri Hornáde import súpisných dokončený 406 386 1,01 Durko
95.07%
559784 Turňa nad Bodvou import súpisných dokončený 785 641 0,95 Durko
81.66%
521779 Turnianska Nová Ves import súpisných dokončený 119 108 1,09 Durko
90.76%
522121 Vajkovce import súpisných dokončený 185 174 1,43 Durko
94.05%
522139 Valaliky 1 009 1 1,09
0.1%
522147 Veľká Ida import súpisných dokončený 566 522 1,02 Durko
92.23%
522155 Veľká Lodina import súpisných dokončený 182 153 1,00 Durko
84.07%
522163 Vtáčkovce import súpisných dokončený 59 49 1,32 Durko
83.05%
522171 Vyšná Hutka import súpisných dokončený 245 206 1,24 Durko
84.08%
522180 Vyšná Kamenica import súpisných dokončený 107 103 1,35 Durko
96.26%
522198 Vyšná Myšľa import súpisných dokončený 301 303 1,22 Durko
100.66%
522201 Vyšný Čaj import súpisných dokončený 97 93 1,44 Durko
95.88%
522210 Vyšný Klátov import súpisných dokončený 159 161 1,53 Durko
101.26%
582093 Vyšný Medzev import súpisných dokončený 236 209 1,11 Durko
88.56%
559881 Zádiel import súpisných dokončený 78 73 1,09 Durko
93.59%
522244 Zlatá Idka import súpisných dokončený 319 312 1,50 Durko
97.81%
522252 Žarnov import súpisných dokončený 133 133 0,98 Durko
100%
522261 Ždaňa import súpisných dokončený 338 335 1,40 Durko
99.11%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť