Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
522287 Bajany 153 156 2,35 Durko
101.96%
522295 Bánovce nad Ondavou import súpisných dokončený 240 245 1,26
102.08%
528137 Beša import súpisných dokončený 139 138 1,61
99.28%
522368 Bracovce import súpisných dokončený 278 278 1,22
100%
513857 Budince import súpisných dokončený 48 49 1,16
102.08%
522376 Budkovce import súpisných dokončený 423 436 1,28
103.07%
522392 Čečehov 125 128 1,80
102.4%
528277 Čičarovce import súpisných dokončený 310 306 1,37
98.71%
528307 Čierne Pole import súpisných dokončený 113 113 1,74
100%
528331 Drahňov import súpisných dokončený 247 252 1,75
102.02%
522406 Dúbravka import súpisných dokončený 239 243 1,16
101.67%
522414 Falkušovce import súpisných dokončený 192 194 1,90
101.04%
522431 Hatalov import súpisných dokončený 231 241 1,54
104.33%
522449 Hažín import súpisných dokončený 160 165 1,60
103.13%
522465 Hnojné import súpisných dokončený 84 85 1,63
101.19%
522481 Horovce import súpisných dokončený 247 246 1,45
99.6%
522511 Iňačovce import súpisných dokončený 163 124 2,13
76.07%
528391 Ižkovce import súpisných dokončený 65 64 1,24
98.46%
522546 Jastrabie pri Michalovciach import súpisných dokončený 106 110 1,64
103.77%
522562 Jovsa import súpisných dokončený 280 276 1,73
98.57%
522571 Kačanov import súpisných dokončený 102 103 1,46
100.98%
522589 Kaluža import súpisných dokončený 513 491 1,40
95.71%
528404 Kapušianske Kľačany import súpisných dokončený 211 215 1,86
101.9%
522597 Klokočov import súpisných dokončený 288 284 2,02
98.61%
522651 Krásnovce import súpisných dokončený 174 187 1,31
107.47%
528463 Krišovská Liesková import súpisných dokončený 144 143 1,99
99.31%
522686 Kusín import súpisných dokončený 151 153 1,42
101.32%
522694 Lastomír import súpisných dokončený 349 378 1,59
108.31%
522708 Laškovce import súpisných dokončený 98 99 1,21
101.02%
522724 Lesné import súpisných dokončený 142 144 1,33
101.41%
522732 Ložín 263 6 1,35
2.28%
522741 Lúčky import súpisných dokončený 162 163 1,52
100.62%
522759 Malčice import súpisných dokončený 374 377 1,27
100.8%
522767 Malé Raškovce import súpisných dokončený 82 81 1,44
98.78%
522783 Markovce import súpisných dokončený 143 150 1,34
104.9%
528579 Maťovské Vojkovce import súpisných dokončený 219 215 1,25
98.17%
522279 Michalovce 5 690 78 1,28
1.37%
522791 Moravany import súpisných dokončený 282 290 1,41
102.84%
522805 Nacina Ves import súpisných dokončený 372 387 1,55
104.03%
528633 Oborín import súpisných dokončený 226 220 1,11
97.35%
522848 Oreské import súpisných dokončený 152 156 1,98
102.63%
522864 Palín import súpisných dokončený 256 273 1,24
106.64%
522872 Pavlovce nad Uhom import súpisných dokončený 924 898 1,17
97.19%
522881 Petrikovce import súpisných dokončený 89 90 1,32
101.12%
522902 Petrovce nad Laborcom import súpisných dokončený 231 241 1,60
104.33%
522945 Poruba pod Vihorlatom import súpisných dokončený 189 191 1,10
101.06%
522961 Pozdišovce import súpisných dokončený 360 375 1,33
104.17%
528692 Ptrukša import súpisných dokončený 174 181 1,88
104.02%
522988 Pusté Čemerné import súpisných dokončený 156 155 1,15
99.36%
522996 Rakovec nad Ondavou import súpisných dokončený 329 355 1,59
107.9%
528714 Ruská import súpisných dokončený 178 176 1,26
98.88%
523054 Senné import súpisných dokončený 210 212 1,53
100.95%
523062 Slavkovce import súpisných dokončený 146 148 1,21
101.37%
523071 Sliepkovce import súpisných dokončený 156 158 1,28
101.28%
523097 Staré import súpisných dokončený 234 252 1,96
107.69%
523101 Strážske 910 6 1,43
0.66%
523119 Stretava import súpisných dokončený 183 190 1,30
103.83%
523127 Stretavka import súpisných dokončený 78 80 2,09
102.56%
523135 Suché import súpisných dokončený 143 149 1,29
104.2%
523151 Šamudovce import súpisných dokončený 104 111 2,06
106.73%
523186 Trhovište import súpisných dokončený 360 362 1,51
100.56%
523194 Trnava pri Laborci import súpisných dokončený 294 276 1,97
93.88%
523208 Tušice import súpisných dokončený 224 233 1,50
104.02%
523216 Tušická Nová Ves import súpisných dokončený 185 186 1,33
100.54%
543853 Veľké Kapušany import súpisných dokončený import orientačných dokončený 1 768 1 588 1,12
89.82%
543870 Veľké Raškovce import súpisných dokončený 114 118 1,24
103.51%
543888 Veľké Slemence import súpisných dokončený 196 210 1,72
107.14%
523259 Vinné import súpisných dokončený 926 865 1,55
93.41%
543942 Vojany import súpisných dokončený 318 310 1,44
97.48%
523275 Voľa import súpisných dokončený 98 98 1,58
100%
523283 Vrbnica import súpisných dokončený 139 135 1,48
97.12%
523291 Vysoká nad Uhom import súpisných dokončený 293 303 1,83
103.41%
523241 Zalužice import súpisných dokončený 414 421 1,59
101.69%
523348 Závadka import súpisných dokončený 118 121 2,00
102.54%
523356 Zbudza import súpisných dokončený 165 168 2,87
101.82%
523364 Zemplínska Široká import súpisných dokončený 282 282 1,47
100%
522635 Zemplínske Kopčany import súpisných dokončený 85 84 1,50
98.82%
523372 Žbince import súpisných dokončený 205 209 1,16
101.95%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť