Kód Obec Adries V OSM Budovy Správca  
522309 Baškovce import súpisných dokončený 100 97 1,45
97%
522317 Beňatina import súpisných dokončený 94 96 2,16
102.13%
522325 Bežovce import súpisných dokončený 387 369 1,79
95.35%
522333 Blatná Polianka import súpisných dokončený 78 76 2,76
97.44%
522341 Blatné Remety import súpisných dokončený 128 128 2,73
100%
522350 Blatné Revištia import súpisných dokončený 97 95 2,13
97.94%
522384 Bunkovce import súpisných dokončený 100 97 2,68
97%
522422 Fekišovce import súpisných dokončený 95 95 2,27
100%
522457 Hlivištia import súpisných dokončený 138 131 2,32
94.93%
522473 Horňa import súpisných dokončený 130 123 1,15
94.62%
522490 Husák import súpisných dokončený 93 90 1,77
96.77%
522503 Choňkovce import súpisných dokončený 234 230 1,30
98.29%
522520 Inovce import súpisných dokončený 90 87 2,33
96.67%
522538 Jasenov import súpisných dokončený 116 112 2,21
96.55%
522554 Jenkovce import súpisných dokončený 204 198 1,49
97.06%
522601 Kolibabovce import súpisných dokončený 68 66 1,91
97.06%
522627 Koňuš import súpisných dokončený 148 143 1,70
96.62%
522643 Koromľa import súpisných dokončený 165 163 1,48
98.79%
522660 Krčava import súpisných dokončený 156 152 1,48
97.44%
522678 Kristy import súpisných dokončený 90 83 3,10
92.22%
522716 Lekárovce import súpisných dokončený 389 388 2,40
99.74%
522813 Nižná Rybnica import súpisných dokončený 143 142 1,53
99.3%
522821 Nižné Nemecké import súpisných dokončený 120 118 2,01
98.33%
522830 Orechová import súpisných dokončený 94 91 1,52
96.81%
522856 Ostrov import súpisných dokončený 104 106 2,11
101.92%
522899 Petrovce import súpisných dokončený 119 114 1,77
95.8%
522911 Pinkovce import súpisných dokončený 87 84 2,94
96.55%
522929 Podhoroď import súpisných dokončený 135 162 2,46
120%
522937 Porostov import súpisných dokončený 87 87 1,83
100%
522953 Porúbka import súpisných dokončený 170 162 2,12
95.29%
522970 Priekopa import súpisných dokončený 114 111 1,98
97.37%
523003 Remetské Hámre import súpisných dokončený 293 282 1,47
96.25%
523011 Ruská Bystrá import súpisných dokončený 59 57 2,58
96.61%
523020 Ruskovce import súpisných dokončený 96 94 1,62
97.92%
523038 Ruský Hrabovec import súpisných dokončený 140 136 2,35
97.14%
523046 Sejkov import súpisných dokončený 96 93 1,21
96.88%
523089 Sobrance 1 166 114 1,43
9.78%
523143 Svätuš import súpisných dokončený 57 57 3,22
100%
523160 Tašuľa import súpisných dokončený 85 85 2,15
100%
523178 Tibava import súpisných dokončený 200 196 1,67
98%
523224 Úbrež import súpisných dokončený 235 232 2,44
98.72%
523232 Veľké Revištia import súpisných dokončený 140 136 2,06
97.14%
523267 Vojnatina import súpisných dokončený 110 109 1,91
99.09%
523305 Vyšná Rybnica import súpisných dokončený 143 139 1,52
97.2%
523313 Vyšné Nemecké import súpisných dokončený 125 121 1,56
96.8%
523321 Vyšné Remety import súpisných dokončený 129 138 1,93
106.98%
523330 Záhor import súpisných dokončený 247 243 2,26
98.38%

šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť