Kód Katastrálne územie Adries V OSM Budovy Správca  
801062 Banská Bystrica 4 997 2 004 0,95
40.1%
801453 Kostiviarska 466 337 1,85
72.32%
801381 Kremnička 553 426 1,36
77.03%
801283 Podlavice 849 609 1,53
71.73%
801241 Radvaň 4 120 1 486 0,93
36.07%
801101 Sásová 1 243 836 1,21
67.26%
801411 Senica 276 175 1,67
63.41%
801402 Šalková 375 348 1,80
92.8%
866423 Uľanka 145 113 1,27
77.93%

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 10.06.2017

« Späť