Kód Katastrálne územie Adries V OSM Budovy Správca  
825417 Malý Kolačín import súpisných dokončený import orientačných dokončený 108 101 1,41 milan
93.52%
841757 Nová Dubnica import súpisných dokončený import orientačných dokončený 1 951 1 760 1,15 milan
90.21%
825425 Veľký Kolačín import súpisných dokončený import orientačných dokončený 263 241 1,44 milan
91.63%

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť