Kód Katastrálne územie Adries V OSM Budovy Správca  
822132 Janova Ves 132 0 0,98 kayle
0%
824101 Klátova Nová Ves 536 122 0,96 kayle
22.76%

Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018

« Späť